Zápis z jednání ÚOK 29.11.2009

Info-starší

 

místo:         PRAHA 8, MAŠKOVA 3, ČSCH

Datum:       29. 11. 2009

přítomní ZA ÚOK a sbor posuzovatelů:        Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petra Mydlářová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová

přítomní ZA REVIZNÍ KOMISI ÚOK:          Michaela Králíčková, Radka Machová, Ondřej Výšek

přítomní ZA odborné odd.čsch:       Tomáš Marušák

zapsala:     Petra Mydlářová

 

 

schůze Úok schválila:

 • Změny standardu morčat s platností od 1.1.2010, kromě výstavy konané 30.1.2010 ve Veltrusech. Pro výstavu ve Veltrusech platí i pravidla rozdělení do věkových tříd dle starého standardu a udělování kartiček čekatele na šampióna od 96 bodů.
 • Platba za registraci chovného zvířete bude 30,- Kč. Následně se bude rozdělovat: 5,- Kč posuzovatel (registrátor), 5,- Kč zapisovatel do el. plemenné knihy, 5,- Kč správce tištěné plemenné knihy, 10,- Kč ÚOK, 5,- Kč ZO spravující účetnictví registrací.
 • 70,-  Kč vydání tištěného rodokmenu včetně poštovného (bez registrace, registrace navíc zpoplatněna 30,- Kč), 20,- Kč přísluší vypisovateli PP, 50,- Kč – do ÚOK (náklady na tisk a poslání PP).
 • Platbu Ondřeji Výškovi za činnosti spojené s vytvořením a správou el. plemenné knihy  ve výši 6000 Kč  za rok 2009 a za správu elektronické plemenné knihy drobných hlodavců  v roce 2010 také 6000 Kč.
 • Rozšíření soutěže chovatelských stanic o ocenění platinová CHS – za 30 morčat šampiónů a diamantová – za 50 morčat šampiónů.
 • Zadání tisku tiskopisu čekatelské kartičky šampióna v nákladu 50 000 ks.
 • Účast a financování školení českých posuzovatelů na školení evropských posuzovatelů v březnu 2010 v Anglii.
 • Termín školení nového standardu morčat posuzovatelů morčat 10. ledna 2009.
 • Termín příští schůze ÚOK únor – březen 2010.
 • Změnu v standardu mus musculus s platností od 1.1.2010. Myši bez PP se smějí registrovat pouze v případě, že je známa matka a otec (tzn. 1. generace), výjimka doložitelný import, pokud odpovídá standardu. Barvy – siamese blue point, colouroint blue.

 

projednala:

 • Zpracování elektronických plemenných knih.
 • Plemenná kniha potkanů – ÚOK ukládá chovatelům a registrátorům potkanů doplnit chybějící rodokmeny. Termín – do 31.3.2010.
 • Povinnost pro chovatele potkanů zadávat nově registrované potkany od 1.1.2010 do registračního systému na webu ÚOK. Registrovaná zvířata budou následně potvrzena registrátorem. V případě, že registrační systém pro potkany nebude k dispozici od 1.1.2010 bude nutné zadat registrovaná zvířata zpětně.
 • Plemenná kniha morčat, křečků a myšek – v prosinci 2009 začne zadávání rodokmenů od roku 1999. Termín spuštění pro veřejnost se bude odvíjet od rychlosti s jakou se bude dařit ÚOK a dobrovolníkům zadávat data (cca 15 tis.rodokmenů).
 • Tomáš Marušák informoval o možnostech posuzování posuzovatelů ČSCH pro organizace a občanská sdružení, která nejsou organizovaná v rámci ČSCH. Toto posuzování není v souladu se stanovami. Netýká se posuzování v zahraničí.
 • Petr Tejml informoval o členských zemí EE a upozornil na pravidla posuzování podle evropského standardu morčat, podle něhož mohou posuzovat jen posuzovatelé členských zemí, kteří prošli alespoň základním školením. Členské země EE http://www.entente-ee.com/englisch/laender.html .
 • Návrh vydání brožury morčat šampiónů

 

REVIZNÍ KOMISE ÚOK:

Oznámila kontrolu hospodaření a účetní závěrky všech specializovaných ZO za rok 2009 v odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců. ZO musí do 31.3. 2010 předložit potřebnou dokumentaci. Kontakt Ondřej Výšek.