Morče šampion

Termíny, místa a garanti výstav Ověření výsledků z výstav 2024 2024 2023 2023 2022 2022 2021 2021 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017  Pokračovat ve čtení...

Změny v soutěži od 1.1.2023 Od 01.01.2023 titul CZCH získávají zvířata i s posudky z EE standardu (95b.), ale minimálně s 3x CAC dle českého st. (96b.) Pokračovat ve čtení...

Upozorňujeme vás, že došlo je změně adresy k doručování pošty pro soutěž Morče šampion. Adresa pro nové doručování s okamžitou platností: Jiří Kytner Prusíkova 2398/10 Praha 13 - Stodůlky 155 00 Zároveň vás prosíme, ať maximálně využíváte možnosti elektronického zasílání naskenovaných dokumentů k soutěži na emailovou adresu jirka@klubmorcat.cz. Děkujeme. Pokračovat ve čtení...

Změny v soutěži od 1.3.2020 Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email uok@rodent.cz. Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020. ÚOK CHHL schválila úpravu a doplnění podmínek soutěže CAC od 01.01.2020 takto: max. počet posudků na jedné výstavě započítaných do soutěže CAC je za jeden výstavní den od 01.03.2020 jsou dva posudky, pokud nebude ÚOK udělena výjimka např. hostovaná výstava… Pokračovat ve čtení...

Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu - část pro pořadatele výstav. Prováděcí metodika : příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu Posuzovací lístek musí být opatřen jménem zvířete. V případě, že zde toto není uvedeno, je pořadatel povinen jméno zvířete doplnit. Pořadatel výstavy je zodpovědný za správné údaje (především jméno zvířete, plemeno, název výstavy a datum pořádání) na posuzovacím lístku. Do posuzovacího lístku musí zanést případné změny. Všechny… Pokračovat ve čtení...

Soutěž "Morče šampion" Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží výborné výborné a vynikající kvality na výstavách. Ocenění je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B a přiznání titulu je zpoplatněno. Částku určuje ÚOK. Kartičky jsou nazývány "Potvrzení o získání čekatelství šampiona" dále pak jen "morče čekatel". Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč - (číslo účtu: 135300369/0800, Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU – případně uberte přední nuly, do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení.). Odeslány musí být… Pokračovat ve čtení...

Ruší se bod B v bodě 6 zápisu: “6. Změna pravidel splnění podmínek pro udělení titulu morče šampion/gand šampion/inter šampion s platností od 1.1.2015. Budou doplněny podmínky: 1) minimální doba mezi první a poslední kartou na čekatele je 6 měsíců B) jedna karta musí být z věkové třídy adult.“ ÚOK se zpětně shodla, že není nutné omezení jedné čekatelské karty z věkové třídy adult. Pokračovat ve čtení...

Na základě stále častějších dotazů připomínáme, že šampionáty, které mají být přiznány za rok 2011 jsou zpoplatněny v souladu se závěrem jednání sboru posuzovatelů za 17.11.2010. Platby za šampionáty provádějte v této podobě: Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč číslo účtu: 0135300369/0800 Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení. Bez uhrazení tohoto poplatku není šampionát uznán, ani vystaven a není možné titul morče šampion, morče grand šampion a morče interšampion používat. Pokračovat ve čtení...

Evidence šampionátů morčat

JménoReg.čísloVydáníMajiteltitul