ÚOK CHMH vyhlašuje přijímání nových adeptů na posuzovatele

Info-starší

 

ÚOKCHM VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ADEPTŮ PRO ODBORNOSTI – morčata

ÚOKCHMH oznamuje konání příjímacího pohovoru k adepství pro všechny odbornosti drobných hlodavců (morčata, potkani, myšky). Pohovor se bude konat v sobotu 20.2.2010 v Domě chovatelů, ulice - Trčkova 437, v Rychnově nad Kněžnou. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně základních znalostí o chovu a standardech příslušných druhů zvířat v dané odbornosti a zásad Stanov ČSCH.

Přihlásit se může jakýkoli člen ČSCH, po dosažení věku 16 let, který má řádně zaplacené členské příspěvky ve své ZO ČSCH a aktivně se účastní na činnosti ČSCH. Další podmínkou je aktivní provozování chovu zvířat v té odbornosti, pro který se chce stát adeptem a to minimálně po dobu 5 let (výjimkou jsou adepti na posuzovatele myšek, kde tato podmínka nemusí být spojena vzhledem k malému počtu posuzovatelů dané odbornosti).

Přihlášky zasílejte:

Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2, 155 00 Praha 5 nebo andrea@klubmorcat.cz

Uzávěrka přihlášek je 14.2.2009, po tomto datu již není možné se příjímacího řízení zúčastnit.

S sebou: členský průkaz, kde budete mít vylepeno minimálně 5 členských známek a psací potřeby.

Přihláška pro adepty (1001 - Příhláška na adepta posuzovatele 27.00 Kb)

Na stránkách ČSCH – www.cschdz.cz je uveden Řád posuzovatelů, který v části IV.  je věnován adeptům na posuzovatele

Hodina praktické zkoušky bude upřesněna.