Aktuality z Ústřední odborné komise chovatelů hlodavců při ČSCH z.s.

Schůze posuzovatelů morčat 05.01.2023

5.1.2023Dne 05.01.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. ÚOK CHHL projedná náměty na nejbližší schůzi ÚOK CHHL

Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednaní ÚOK 29.prosince.2022

29.12.2022Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.12.2022 per rollam Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 29. 12. 2022 od 15:00 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Kontrola úkolů z minulé schůze Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat Usnesení Závěr Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,...

Pokračovat ve čtení...

Platné všeobecné informace

1.1.2020Svazové předpisy a dokumenty hlavního spolku závazné pro všechny členy ČSCH . Organizační řád sekce Etické zásady chovatele Výstavní řád hlodavců Registrační řád morčat. Registrační řád potkanů Standard plemen a barevných rázů morčat - od 1.1.2023 - probíhá revize souboru od sboru posuzovatelů morčat. EE standard morčat 2019 . Standard zbarvení a variet potkanů . Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat . Pravidla chovu osmáků .

Pokračovat ve čtení...