Aktuality z Ústřední odborné komise chovatelů hlodavců při ČSCH z.s.

Ocenění CHS

11.7.2022Ocenění chovatelských stanic proběhne na 21. Speciální výstavě morčat v Praze. Na tento termín vyhlášení budou započítány pouze žádosti zaslané emailem nejpozději do 17. 7. 2022. Pokud posíláte poštou, je potřeba počítat minimálně 2 dny na doručení.

Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednaní ÚOK 29. červen 2022

30.6.2022Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.06.2022 Online jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 29.06.2022 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Reakce na žádost Tomáše Vacka obdrženou 29. 06. 2022 Usnesení Závěr Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: M. Čacká Ověřovatel: všichni...

Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednaní ÚOK 15. červen 2022

30.6.2022Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 15.06.2022 Online jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 15.06.2022 od 20:00 hod Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká. (4/5) Předseda sboru posuzovatelů s poradním hlasem Ing P. Tejml Omluven: Pavel Žák Neobdrženy žádné připomínky k zaslanému programu Schváleno Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Odpověď na e-mail Sboru posuzovatelů morčat Změna...

Pokračovat ve čtení...

Schůze posuzovatelů morčat 23.6.2022

24.6.2022Dne 23.6.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE.

Pokračovat ve čtení...

Platné všeobecné informace

1.1.2020Svazové předpisy a dokumenty hlavního spolku závazné pro všechny členy ČSCH . Organizační řád sekce Etické zásady chovatele Výstavní řád hlodavců Registrační řád morčat. Registrační řád potkanů Standard plemen a barevných rázů morčat. EE standard morčat 2019 . Standard zbarvení a variet potkanů . Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat .

Pokračovat ve čtení...