Aktuality z Ústřední odborné komise chovatelů hlodavců při ČSCH z.s.

Schůze posuzovatelů morčat 26.4.2022

24.5.2022Dne 26.4.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. ÚOK CHHL projedná náměty na nejbližší schůzi ÚOK CHHL

Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednaní ÚOK březen 2022

19.3.2022Pracovní jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 19.03.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 19.03.2022 - Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká Omluven: Pavel Žák Program: Zahájení, schválení programu. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce Korespondence Žádost o uznávací řízení barev morčata Diskuse Závěr Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: J. Dobiášovský Ověřovatel:...

Pokračovat ve čtení...

Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 11.02.2022

11.2.2022Konferenci svolala a jednání předsedala: Andrea Kroftová e- mailem 11.1.2022 dle seznamu ze sekretariátu ČSCH. Jiří Dobiášovský byl pověřen přípravou a řízením konference. Datum a místo konání: 11. 2. 2022 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká, Pavel Žák Přítomni KK ÚOK CHHL: členky omluveny Delegáti okresních a specializovaných základních organizací ČSCH zastupující chovatele sekce hlodavců: Chrudim - delegát...

Pokračovat ve čtení...

Platné všeobecné informace

1.1.2020Svazové předpisy a dokumenty hlavního spolku závazné pro všechny členy ČSCH . Organizační řád sekce Etické zásady chovatele Výstavní řád hlodavců Registrační řád morčat. Registrační řád potkanů Standard plemen a barevných rázů morčat. EE standard morčat 2019 . Standard zbarvení a variet potkanů . Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat .

Pokračovat ve čtení...