Aktuality z Ústřední odborné komise chovatelů hlodavců při ČSCH z.s.

Zápis z jednaní ÚOK březen 2022

19.3.2022Pracovní jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 19.03.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 19.03.2022 - Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká Omluven: Pavel Žák Program: Zahájení, schválení programu. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce Korespondence Žádost o uznávací řízení barev morčata Diskuse Závěr Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: J. Dobiášovský Ověřovatel:...

Pokračovat ve čtení...

Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců 11.02.2022

11.2.2022Konferenci svolala a jednání předsedala: Andrea Kroftová e- mailem 11.1.2022 dle seznamu ze sekretariátu ČSCH. Jiří Dobiášovský byl pověřen přípravou a řízením konference. Datum a místo konání: 11. 2. 2022 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká, Pavel Žák Přítomni KK ÚOK CHHL: členky omluveny Delegáti okresních a specializovaných základních organizací ČSCH zastupující chovatele sekce hlodavců: Chrudim - delegát...

Pokračovat ve čtení...

Platné všeobecné informace

1.1.2020Svazové předpisy a dokumenty hlavního spolku závazné pro všechny členy ČSCH . Organizační řád sekce Etické zásady chovatele Výstavní řád hlodavců Registrační řád morčat. Registrační řád potkanů Standard plemen a barevných rázů morčat. EE standard morčat 2019 . Standard zbarvení a variet potkanů . Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat .

Pokračovat ve čtení...