Info-2016

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum konání: 4.12.2016, ČSCH Maškova 3, Praha 8 Přítomni ÚOK CHMDH: A. Kroftová, D. Vítková, O. Výšek, J. Dobiášovský; Přítomni KK: R. Machová, M. Králíčková Delegát za odbornost potkanů: M. Čacká Omluveni: P. Tejml, A. Raušová Program: Zahájení, schválení programu. Kontrola usnesení z minulé konference. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů. Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017. Závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat a potkanů v roce 2017 Zpráva… Pokračovat ve čtení...

Zápis z jednání UOK ze dne 11.8.2016 UOK jmenovala zkušební komisi pro příjímací zkoušky na adepty a pro závěrečné zkoušky adeptů na posuzovatele. Zápis zkušební komise ze dne  12.8.2016 Dne 12.8.2016 proběhla  přijímací zkouška  adeptů na posuzovatele morčat.  Dostavili se 3 žadatelé o adeptství na posuzovatele. Podmínky splnili  dva uchazeči – Eliška Poláčková  a Jiří Kytner. Zkušební komise navrhuje jejich přijetí jako adepta na posuzovatele morčat. Dne 12.8.2016 proběhla  závěrečná posuzovatelská zkouška. Přihlásili se 3 adepti na posuzovatele… Pokračovat ve čtení...

Termín, místo konání: 12. 8. 2016, 17. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řády morčat Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2016 Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH Zájemce o adeptství musí splnit podmínky: - nejméně 5 let členem ČSCH - odeslání kompletní přihlášky v termínu - uhrazení… Pokračovat ve čtení...

Evelyne van Vliet – prezidentka sekce přivítala přítomné delegáty, kteří se sjeli z těchto členských zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Holandska, Rakouska, Slovenska, Švédska a Švýcarska. Krátce se představila nová delegátka za Slovensko – Eva Bednárová. Po úvodu byl nejprve schválen zápis z loňského roku, ke kterému neměli přítomní žádné připomínky. Setkání pokračovalo informací o písemné korespondenci mezi EE a členskými zeměmi. Evelyne van V. vedla bouřlivou komunikaci s organizátory EV ve Franci (k výstavě se dostanu dále v text) a s organizátory… Pokračovat ve čtení...

Datum konání: 06. 02. 2016 Místo konání: Praha, Maškova Přítomní členové ÚOK CHMH: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský Za revizní komisi: Radka Machová ÚOK CHMH bere na vědomí - zprávu revizní komise o provedené revizi účetnictví roku 2015 zprávu předsedy sboru posuzovatelů morčat o stavu přípravy adeptů na posuzovatele zprávu předsedy sboru posuzovatelů morčat o dění v EE a přípravě evropských posuzovatelek z ĆR ukončení adeptství na posuzovatele morčat Ivany Dobiášovské a ukončení činnosti posuzovatelky… Pokračovat ve čtení...