Zápis z jednaní ÚOK 16.listopadu 2023

Info-2023

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 16. 11. 2023

 • Jednání svolala: A. Kroftová
 • Jednání řídil: J. Dobiášovský
 • Datum konání: 16. 11. 2023 od 17:00 na výstavě chovatel 2023 v Lysé nad Labem
 • Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká, Petra Koťátková, Bc. Kateřina Anna Medová
 • Omluveni: Ing. Petr Tejml a zástupci kontrolní komise

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
 2. Návrh sboru posuzovatelů morčat schválit barvy morčat violet a levander
 3. Návrh sboru posuzovatelů morčat na změnu koordinátora uznávacích řízení
 4. Návrh sboru posuzovatelů morčat na posuzování mnohoprstosti u plemene cuy
 5. Schválení doplnění soutěže pro potkany
 6. Valná hromada – delegačenky
 7. Evropská výstava 2024
 8. Ostatní agenda a diskuze
 9. Usnesení
 10. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

 • Zapisovatel: Jiří Dobiášovský,
 • Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL, nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Schváleno včetně navrženého programu

Ad 2) Návrh sboru posuzovatelů morčat schválit barvy morčat violet a levander

Ad 3) Návrh sboru posuzovatelů morčat na změnu koordinátora uznávacích řízení

 • Andrea Kroftová schválena dle předloženého návrhu

Ad 4 Návrh sboru posuzovatelů morčat na posuzování mnohoprstosti u plemene cuy

Ad 5) Schválení doplnění soutěže pro potkany

 • Schváleno dle předloženého návrhu

Ad 6) Valná hromada – delegačenky

 • Na valnou hromadu byly potvrzeny delegačenky pro všechny zvolené na celostátní konferenci odbornosti, zúčastní se pravděpodobně Petra Koťátková a Jiří Dobiášovský

Ad 7) Evropská výstava 2024

 • A. Kroftová informovala o jednání ÚVV ČSCH ohledně Evropské výstavy morčat v Lysé nad Labem v roce 2024

Ad 8) Ostatní agenda a diskuze

 • ÚOK CHHL schválila výplatu paušálních náhrad a pověřila tajemnici odbornosti předáním požadavku na sekretariát ČSCH dle rozpočtu.
 • Zahájena diskuze ohledně genových zvířat
 • Upozorněno na zvýšení poplatků schválené na celostátní konferenci odbornosti/sekce hlodavců 2024Poplatky

Ad 9) Usnesení

 • ÚOK CHHL schválila změny dle návrhu sboru posuzovatelů morčat a ukládá předsedovi sboru posuzovatelů morčat zajistit aktualizaci standardu morčat, tak aby platil od 01.01.2024. Standard od 01.01.2024
 • ÚOK CHHL schválila Andreu Kroftovou na funkci koordinátorky uznávacích řízení.
 • ÚOK CHHL schválila výplatu paušálních náhrad a pověřila tajemnici odbornosti předáním požadavku na sekretariát ČSCH dle rozpočtu.

Ad 9) Závěr

Schůze ukončena 16. 11. 2023 v 18:30