Info-starší

místo: PRAHA 8, MAŠKOVA 3, ČSCH Datum: 16.12.2012, 9:30 přítomní ZA ÚOK a sbor posuzovatelů: Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová, Host za sekci chovatelů potkanů (Markéta Čacká) přítomní ZA REVIZNÍ KOMISI ÚOK: Michaela Králíčková, Radka Machová, Ondřej Výšek (kontrola účetnictví specializované ZO) přítomní za odborné odd.ČSCH: Lucie Dejmková zapsala: Andrea Kroftová Schůze ÚOK doporučila: Upravit podmínky pro udělení titulu morče šampion, grandšampion a interšampion do jednoho článku, pro větší… Pokračovat ve čtení...

Zápis ze schůze ÚOK CHMH Datum konání: 10. 11. 2012 Místo konání: Nitra, SK Přítomní čeleni ÚOK CHM: Kroftová Andrea, Tejml Petr, Švarcová Petra; Vítková Denisa Zapsal: Tejml Petr Finanční odměna pro posuzovatele morčat za školení pro adepty na posuzovatele morčat činí 500Kč + náhrada cestovného dle směrnice ČSCH. Termíny školení pro adepty na rok 2013 budou stanoveny ÚOK na začátku roku 2013 dle plánu výstav. Byl stanoven termín pro závěrečné posuzovatelské zkoušky na posuzovatele morčat na sobotu 17. 8. 2013 při Speciální výstavě morčat v Praze. Bc.… Pokračovat ve čtení...

Upozorňujeme chovatele, že v době odběru by se měl průkaz původu předávat s mláďaty a nikoliv zpětně. Z toho důvodu je nutné vyplněný rodokmen mláďat k registraci vrhu zaslat na adresu potkanivrhy@rodent.cz nejpozději do 1 měsíce od data narození. Např. u vrhu narozeného 15.8.2012 musí nejpozději dne 15.9.2012 být na výše uvedené e-mailové adrese přijatý soubor s vyplněným PP. Na pozdější zaslání rodokmenu nebude brán zřetel a vrhu nebude možné vystavit řádný průkaz původu. V nezbytných případech (např. pobyt v nemocnici či jiné vlastní vinou nezaviněné… Pokračovat ve čtení...

Altötting, Německo. 18. 5. 2012 Zapsal: Petr Tejml Prezidentka sekce Evelyne van Vliet (Anglie) přivítala přítomné delegáty: Helmut Sakac (Rakousko), Priska Küng (Švýcarsko), Christian Koch (Německo), Irina Belozertceva (Rusko), Kornélia Petrovičová (Slovensko), Lena Tysk (Švédsko), Petr Tejml (Česko). Zasedání se nezúčastnili zástupci z členských zemí: Portugalsko, Holandsko, Slovinsko, Belgie, Polsko a Francie. Španělsko bude vyloučeno za dvouleté neplacení příspěvků. Irina Belozertceva a Kornélia Petrovičová se krátce představily. Proběhlo schválení… Pokračovat ve čtení...

Cílem tohoto textu je poskytnout majitelům registrovaných chovatelských stanic závazná pravidla chovu potkanů, která by zajistila určitou úroveň chovu zvířat s ohledem na jejich životní pohodu a chovatelské cíle. I. Výklad pojmů a) Předmětem chovu jsou rozuměni příslušníci druhu Rattus norvegicus, tedy potkani. b) Registrovanou chovatelskou stanicí (dále jen CHS) se rozumí chovatelská stanice potkanů zapsaná u oficiální organizace zaštiťující chov tohoto druhu. c) Chovatel je fyzická či právnická osoba vlastnící registrovanou chovatelskou stanici. d)… Pokračovat ve čtení...

  řídí se stanovami ČSCH žadatel/ adept musí být členem ČSCH Žadatel musí chovat ušlechtilá morčata a mít organizovaný chov po dobu minimálně pěti let. Měl by být aktivní v dané problematice a jeho žádost musí být potvrzena a doporučena ZO ČSCH. V případě zahraničního žadatele není podmínkou pět let organizovaného chovu v ČSCH, ale jeho žádost musí být potvrzena a doporučena nejvyšším orgánem organizace zaměřené na sdružování chovatelů zvířat v zemi žadatele. Přijímací zkoušky vyhlašuje ÚOK CHMH dle potřeby (interval nemusí být pravidelný) Přijímací… Pokračovat ve čtení...

Datum a místo konání: 18.2. 2012, Praha ČSCH Přítomni: Kroftová A. , Mydlářová P., Tejml P., Vítková D., Dýnková E. Hosté: Dejmková L., Kletečková M. schválení sylabu školícího procesu adeptů na posuzovatele morčat. schválení řádu pro adepty na posuzovatele morčat schválení indexu pro adepty na posuzovatele morčat schválení navržení termínů školení pro adepty na posuzovatele morčat pro rok 2012: pátek 13. 4. 2012 od 10,00 For Pet, Praha sobota 14. 4. 2012 od 10,00 For Pet, Praha pátek 17. 8. 2012 od 10,00 Speciální výstava morčat, Toulcův dvůr,… Pokračovat ve čtení...

Dle informace zveřejněné na www.rodent.cz dne 16.1.2012 proběhne na aktivu ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců doplňovací volba do ÚOK CHMH na místo uvolněné jedním ze členů, který na konci roku 2011 odstoupil. V případě zájmu o kandidaturu stáhněte a vyplňte dotazník – kandidátku a nejpozději do 1.2.2012 odešlete na adresu uvedenou v dotazníku. Dotazník je možné stahovat zde Pokračovat ve čtení...

 

ÚOK oznamuje, že 18.2.2012 od 11:00 se bude konat aktiv ÚOK, jedním z bodů jednání bude volba člena ÚOK na místo odstoupivší Ivety Kendíkové. Informace o podání přihlášek do voleb budou zveřejněny. Pokračovat ve čtení...

Na základě jednání ÚOK Chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců je zveřejněný v elektronické podobě Standard plemen a barevných rázů morčat.  Elektronická podoba tohoto dokumentu je určena výhradně pro osobní potřebu. Je zakázána distribuce na jiných webových stránkách nežli jsou stránky autora – www.rodent.cz. Umisťování odkazů je možné pouze na původní dokument. Další šíření v jakékoliv podobě není povoleno. Stahovat je možné zde Standard_1_1_16a.pdf Pokračovat ve čtení...

Místo: Praha 8, Maškova 3, Sídlo ČSCH Datum konání: 11.12.2011, 9:00 Přítomni za ÚOK a sbor posuzovatelů: Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová Přítomni za revizní komisi ÚOK: Ondřej Výšek Přítomni za odborné oddělení ČSCH: Lucie Dejmková (nepřítomna) Zapsal: Ondřej Výšek Schůze ÚOK poděkovala: 1. Paní Ivaně Michalské za podporu a pomoc poskytnutou v době trvání pracovního poměru v ČSCH a stejně tak i po jeho skončení a to především při pořádání výstavy 1^(st) - 4^(th) CAVY SHOW FOR PETS 2011… Pokračovat ve čtení...

Datum: 2.4.2011 Místo konání: FOR PETS, Praha Zkušební komise: A. Kroftová, D. Vítková, P. Tejml Uchazečka Aneta Raušová, Česká republika úspěšně složila teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na adepta na posuzovatele morčat a dne 3. 4. 2011 byla přijata jako adeptka na posuzovatele morčat. Zapsala: A. Kroftová Datum: 2.4.2011 Místo konání: Praha, Česká republika Pokračovat ve čtení...

Datum: 2.-3.4.2011 Místo konání: FOR PETS, Praha Zkušební komise:  A. Kroftová, D. Vítková, P. Tejml, Uchazeč Lenka Fuksová, Havlíčkův Brod, Česká republika úspěšně složila teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na  posuzovatele  morčat a dne 3.4. 2010 byla jmenována posuzovatelem morčat. Zapsala: A. Kroftová Datum: 3.4.2011 Místo konání: Praha, Česká republika Pokračovat ve čtení...

Speciální školení pro adepty na posuzovatele morčat proběhne při Speciální výstavě morčat v Toulcově Dvoře v sobotu od 9,00. Témata budou upřesněna na místě dle potřeb adeptů. Pokračovat ve čtení...

Balatonalmadi, Maďarsko. 3. 6. 2011 Zapsal: Petr Tejml Prezidentka sekce Evelyne van Vliet (Anglie) přivítala přítomné delegáty: Helmut Sakac (Rakousko), Priska Küng (Švýcarsko), Christian Koch (Německo), Mihail Anoshin (Rusko), Peter Supuka (Slovensko), Petr Tejml (Česko). Zároveň omluvila zástupce z členských zemí: Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Švédsko, Slovinsko, Belgie, Polsko a Francie. Proběhlo schválení zápisu z loňského roku ze španělského Toleda. Standardová komise dostává každý rok 1000 Euro, po předběžné dohodě budou peníze využity… Pokračovat ve čtení...

Datum konání: 26.2.2011 Místo konání: Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8 Zapsal: Ondřej Výšek Uvítání účastníků, p.Kabát, Generální sekretář z pověření Informace o hospodaření a plánech ČSCH, informace o spolupráci s fondy EU Informace o různých projektech – renovační a vzdělávací Do konce 03/11 možno předat návrhy na čerpání z fondu na vzdělávání, dopravu, propagaci, vzorníky. Zmíněna neúčast odbornosti potkanů, apel na spolupráci v centrálních orgánech. Představení nové tajemnice pro ÚOK CHMH, pí.Michalská Předání účetních podkladů, velké… Pokračovat ve čtení...

V rámci výstavy v ForPets 2011 v Praze proběhne příjímací řízení na posuzovatele morčat. Více informací naleznete v dokumentu “Příjímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat” a v “Přihláška na adepta posuzovatele morčat” Pokračovat ve čtení...

Zápis ze schůze sboru posuzovatelů a ÚOK CHMH Přítomni: Dýnková Eva, Kroftová Andrea, Mydlářová Petra, Tejml Petr, Vítková Denisa. Za ČSCH: Marušák Tomáš, Michalská Ivana Datum a místo konání: 17.11.2010, budova ČSCH- Praha Zapsal: Tejml Petr   ÚOK projednala s schválila:   Změny navržené sborem posuzovatelů morčat platné od 1.1.2011 Doplnit do standardu morčat: Hladké, hladké satén a anglický a americký crested, anglický a americký crested satén - mírně a výrazně spadající srst na bocích rozeta - méně výrazné hřebeny coronet, coronet satén,… Pokračovat ve čtení...

Třetí květnový víkend se konalo zasedání EE ve španělském Toledu. První den proběhla zasedání standartových komisí a následující zasedání jednotlivých sekcí. Jednání sekce morčat zahájila její prezidentka, Evelyne van Vliet, která všechny přítomné srdečně přivítala a zároveň omluvila chybějící delegáty z Francie, Portugalska, Ruska, Slovinska a Španělska. Do Toleda přijeli tito zástupci: Aldona Czerniakowska (Polsko), Christian Koch a Tigrid Tooson (Německo), Co Kursuize (Nizozemsko,) Priska Kühn (Švýcarsko), Eddy de Permentier (Belgie), Helmut… Pokračovat ve čtení...

Datum: 6.3.2010 Místo konání: Lublin, Polsko Zkušební komise:  A. Kroftová, D. Vítková, E. Dýnková Uchazeč Mateusz Kozuch,  Nysa, Polsko úspěšně složil teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na  posuzovatele  morčat a dne 6. 3. 2010 byl jmenován posuzovatelem morčat. Zapsala: A. Kroftová Datum: 6.3.2010 Místo konání: Lublin, Polsko Zkušební komise:  A. Kroftová, D. Vítková, E. Dýnková Uchazeč Mateusz Kozuch,  Nysa, Polsko úspěšně složil teoretickou a praktickou zkoušku pro uchazeče na  posuzovatele  morčat a dne 6. 3. 2010 byl jmenován posuzovatelem… Pokračovat ve čtení...