Info-2022

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.12.2022 per rollam Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 29. 12. 2022 od 15:00 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Kontrola úkolů z minulé schůze Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat Usnesení Závěr Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: A. Kroftová Ověřovatel:… Pokračovat ve čtení...

Zkouška pro adepty na posuzovatele potkanů a posuzovatele potkanů proběhla 19. 11 2022 ÚOK CHHL jmenovala zkušební komisi ve složení Michela Švrčková – předsedkyně, členové komise - Andrea Kroftová a Markéta Čacká. Otázky do testu připravila ÚOK CHHL ve spolupráci se zástupci sboru posuzovatelů. Ke zkoušce na adepta posuzovatele poslali platné přihlášky 3 zájemci se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Písemná část zkoušky se skládala ze 41 otázek rozdělených do 4 částí, z toho bylo 5 otázek testových s jednou správnou odpovědí a 36 otázek… Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 18.11.2022 VLL Lysá nad Labem Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 18. 11. 2022 od 8:30 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Kontrola úkolů z minulé schůze Pověření na správu registrací na rok 2023 Zkoušky uchazečů o adeptství a posuzovatelské u potkanů Proplacení odměny školitelům adeptů na výstavách v Lysé… Pokračovat ve čtení...

Dne 25.10.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. ÚOK CHHL projedná náměty na nejbližší schůzi ÚOK CHHL Pokračovat ve čtení...

Dne 12.10.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. ÚOK CHHL projedná náměty na nejbližší schůzi ÚOK CHHL Doplněn odkaz na zápis z jednání EE v Konjicu. Zápis z jednání Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.10.2022 Jednání svolala: A. Kroftová, jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 11. 10. 2022 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká, Pavel Žák, Petra Koťátková, Ing. P. Tejml Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Řád pro uznání nového plemene, nebo barvy morčat – návrh sboru posuzovatelů morčat - projednat a schválit od 01.01.2023 Sbory posuzovatelů – kontrola údajů na rodentu.cz a doplnění adeptů - předat definitivní tabulku Přehled činnosti… Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.8.2022 Jednání svolala: A. Kroftová, Jednání řídil: J. Dobiášovský, Datum konání: 29. 08. 2022 online Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Žák, P. Koťátková, Ing. P. Tejml Omluveni: Ing. M. Čacká. Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Úkoly po adeptských zkouškách – termíny školení, školitelé Speciální výstavy morčat a potkanů – info, prolémy? SO – kontrola funkcionářů v rejstříku a na rodentu.cz Sbory posuzovatelů – kontrola údajů na rodentu.cz a… Pokračovat ve čtení...

Dne 30.8.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. ÚOK CHHL projedná náměty na nejbližší schůzi ÚOK CHHL Pokračovat ve čtení...

11. a 12. srpna 2022 proběhly zkoušky na adepty na posuzovatele morčat. ÚOK CHHL jmenovala zkušební komisi ve složení Eva Bednárová – předsedkyně, členové komise - Andrea Kroftová, Markéta Čacká a Jiří Dobiášovský. Otázky do testu připravila ÚOK CHHL ve spolupráci se sborem posuzovatelů Ke zkouškám poslali platné přihlášky 4 zájemci se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Zkouška se skládala z testu s 20 otázkami, z čehož každá otázka měla vždy pouze 1 správnou odpověd. Všichni přihlášení v písemné části uspěli. U pohovoru praktické části… Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.08.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 11.08.2022 od 19:00 hod v Toulcově dvoře Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. (3/5) Omluveni: Pavel Žák,P. Koťátková Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat - Volba zkušební komise pro adeptské zkoušky (Navženi: Bednárová - předsedkyně, Kroftová, Čacká a Dobiášovský - členové zkušební komise.) Kontrola platnosti došlých… Pokračovat ve čtení...

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 12.8.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 12. 08. 2022 7:30 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Doplnění zkušební komise pro adeptské zkoušky o posuzovatelky Fuksovou Lenku a Poláčkovou Elišku. Zkoušky na adepty na posuzovatele morčat: Informace o výsledcích zkoušky na adepty na posuzovatele morčat. 5.Usnesení Závěr Ad… Pokračovat ve čtení...

 

Ocenění chovatelských stanic proběhne na 21. Speciální výstavě morčat v Praze. Na tento termín vyhlášení budou započítány pouze žádosti zaslané emailem nejpozději do 17. 7. 2022. Pokud posíláte poštou, je potřeba počítat minimálně 2 dny na doručení. Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 15.06.2022 Online jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 15.06.2022 od 20:00 hod Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká. (4/5) Předseda sboru posuzovatelů s poradním hlasem Ing P. Tejml Omluven: Pavel Žák Neobdrženy žádné připomínky k zaslanému programu Schváleno Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Odpověď na e-mail Sboru posuzovatelů morčat Změna řádu na návrh chovatelky Halamové – viz. schůze… Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.06.2022 Online jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 29.06.2022 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková Program: Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Reakce na žádost Tomáše Vacka obdrženou 29. 06. 2022 Usnesení Závěr Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: M. Čacká Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový… Pokračovat ve čtení...

Dne 23.6.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. Pokračovat ve čtení...

Dne 26.4.2022 proběhla schůze sboru posuzovatelů morčat. Zápis je ZDE. ÚOK CHHL projedná náměty na nejbližší schůzi ÚOK CHHL Pokračovat ve čtení...

Pracovní jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 19.03.2022 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 19.03.2022 - Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká Omluven: Pavel Žák Program: Zahájení, schválení programu. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce Korespondence Žádost o uznávací řízení barev morčata Diskuse Závěr Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: J. Dobiášovský Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude… Pokračovat ve čtení...

Konferenci svolala a jednání předsedala: Andrea Kroftová e- mailem 11.1.2022 dle seznamu ze sekretariátu ČSCH. Jiří Dobiášovský byl pověřen přípravou a řízením konference. Datum a místo konání: 11. 2. 2022 17:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková, Markéta Čacká, Pavel Žák Přítomni KK ÚOK CHHL: členky omluveny Delegáti okresních a specializovaných základních organizací ČSCH zastupující chovatele sekce hlodavců: Chrudim - delegát nepřítomen, pozvánka odeslána, návratka nedoručena Žďár… Pokračovat ve čtení...