O ÚOK CHHL

Je nejvyšší odborný orgán Českého svazu chovatelů pro řízení chovatelství příslušných druhů zvířat, má celorepublikovou působnost. Je volen ústřední konferencí delegátů sekce hlodavců na 5 let. Činnost a povinnosti ÚOK CHHL vychází ze stanov ČSCH a jejich výkladu. Hlavními činnostmi v současné době je rozvoj jednotlivých odborností ve spolupráci s jednotlivými členy sboru posuzovatelů a odbornými subkomisemi, příprava a školení adeptů na posuzovatele a posuzovatelů, spolupráce s EE v rámci odbornosti morčat. Dále pak spolupráce s dalšími zahraničními… Pokračovat ve čtení...

Zákonné podmínky Pořádání výstav, coby veřejných vystoupení se řídí zákonem 359/2012sb. na ochranu zvířat proti týrání a dalších zákonů (novelizace platná od 1.1.2013). Zejména pak: § 8 ****Veřejná vystoupení zvířat Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je… Pokračovat ve čtení...