Info-2019

Ukončení kárného opatření s A Raušovou – výpis z odpovědi na odvolání ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 se po seznámení se současným stavem řízení usnesla takto: 1) Neshledala v postupu RoK ÚCHSHL procesní vady. 2) Do nálezu RoK ÚCHSHL A. Raušová v zákonem stanovené lhůtě, která jí byla v nálezu sdělena, nepodala soudu návrh na vyslovení neplatnosti tohoto nálezu, proto je tento nález  platný a vykonatelný. 3) ÚKK ČSCH v postupu RoK ÚCHSHL neshledala porušení ustanovení Stanov ČSCH ani dalších zákonů, které upravují činnost při rozhodování RoK,… Pokračovat ve čtení...

Pozvánka na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů hlodavců, která se koná v pátek dne 31. ledna 2020 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 17:00 hodin. (Prezence je od 16:45 – 17:00 hod.) Program konference: Zahájení – volba mandátové, volební a návrhové komise, zapisovatele a ověřovatelů Schválení programu Kontrola usnesení z minulé konference Zpráva o činnosti ÚOK CHHL Zpráva o činnosti sborů posuzovatelů Zpráva kontrolní komise odbornosti Informace delegáta ČSCH v EE… Pokračovat ve čtení...

 

21.11.2019 odstoupil Ing. Petr Tejml na vlastní žádost z funkce člena ÚOK CHHL. Ze všechny chovatele děkujeme za dlouholetou práci pro naši odbornost v ÚOK a přejeme mnoho úspěchů v chovatelství i v osobním životě. Volby nového člena ÚOK CHHL proběhnou dle platných stanov ČSCH na celostátní konferenci sekce hlodavců začátkem příštího roku. Kandidátka pro adepta na člena ÚOK CHHL ke stažení - ZDE   Pokračovat ve čtení...

Zápis z posuzovatelské zkoušky adeptů na posuzovatele morčat Datum konání: 10. 8. 2019, Praha Hostivař – Toulcův dvůr, 10:00 Komise: E. Bednárová, A. Kroftová, J. Kytner, E. Levá, E. Poláčková, P. Tejml, D. Vítková Adept: M. Škoda Od 10:00 proběhla praktická část zkoušky, kterou následně komise vyhodnotila a jednohlasně se shodla o neúspěšném absolvování, které bylo po vyhodnocení adeptovi oznámeno a odůvodněno. Zapsal: Petr Tejml Kontrola zápisu: všichni přítomní členové komise Pokračovat ve čtení...

31. 5. 2019 Trogir Lena Tysk, viceprezidentka sekce, přivítala přítomné delegáty z Belgie, ČR, Holandska, Německa, Slovenska, Švýcarska a Rakouska. Několik týdnů před zasedáním oslovila všechny členské státy, omluvilo se Dánsko, Polsko a Rusko, zbylé země nereagovaly. Eva Bednárová a Peter Supuka budou kontaktovat Slovinsko a Petr Tejml Itálii pro obnovení kontaktů. K 1. 1. 2019 odstoupila ze své pozice Evelyne van Vlietová, od té doby nekomunikuje. V červnu bude posuzovat na výstavě ve Švýcarsku, kde by měla předat dokumenty a nášivky pro posuzovatele.… Pokračovat ve čtení...

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 11.5.2019 Jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 11.5.2019, ČSCH, Maškova 3, Praha Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. P. Tejml, PhD. Omluven: Ing. M. Čacká Hosté za KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS. Hosté za ÚKK ČSCH: JUDr. Michal Danišovič Program: 1. Zahájení, schválení programu. 2. Rozpočet na rok 2019 a výhled na rok 2020 3. Zpráva Sboru posuzovatelů morčat 4. Podání 1102/2018 - Odvolání A. Raušové… Pokračovat ve čtení...

Schůze ÚOK chovatelů hlodavců dne 23.3.2019 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum konání: 23.3.2019, Rychnov nad Kněžnou Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, J. Dobiášovský, P. Koťátková, M. Čacká Omluven: P. Tejml Přítomni KK ÚOK: předsedkyně Barbora Belešová Program: 1) Zahájení, schválení programu 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3) Kárné opatření za neplnění povinností posuzovatelky morčat 4) Rozpočet 5)  Různé 6) Usnesení 7) Závěr Ad 1) Zahájení, schválení programu Schválen navržený program  (4/0/0) Ad 2) Volba zapisovatele… Pokračovat ve čtení...

Vážení chovatelé, prostřednictvím webu ÚOK CHMHL vám zprostředkováváme aktualizovaný český Standard plemen a barevných rázů morčat  s platností od 1.7.2019. Najdete ho ZDE, nebo v sekci ke stažení. Pokračovat ve čtení...

Zápis z Ústřední konference delegátů odbornosti chovatelů hlodavců konané dne 06. 1. 2019 Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová Datum a místo konání: 06. 1. 2019 14:00, ČSCH, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy Přítomni ÚOK CHHL: Andrea Kroftová, Jiří Dobiášovský, Petra Koťátková Omluveni ÚOK CHHL: Markéta Čacká, Petr Tejml Přítomni KK ÚOK CHHL: Barbora Belešová Delegáti Specializovaných organizací ČSCH: morčat Andrea Kroftová, potkanů Petra Koťátková Delegáti okresních organizací ČSCH: Rychnov n. Kn. J. Dobiášovský ÚV ČSCH a pozvaní hosté:… Pokračovat ve čtení...