Info-2014

Dne 16.8.2014 proběhla závěrečná zkouška na posuzovatele morčat adeptky Anety Raušové. Zkušební komise se jednoznačně shodla, že všechny podmínky při zkoušce byly splněny. ÚOK jmenuje Anetu Raušovou posuzovatelem morčat s platností od 17.8.2014 Pokračovat ve čtení...

Dne 15.8.2014 proběhlo přijímací řízení adeptů na posuzovatele morčat ze čtyř přihlášených se dostavili 3. Úspěšně absolvovali: Nikola Betková a Milan Škoda Pokračovat ve čtení...

Schůze UOK 14.8.2014 účastni: A.Kroftová, P.Tejml, D.Vítková, J.Dobiášovký, O.Výšek, A.Raušová, M.Králíčková Zapsal: O.Výšek Hosté: Anna Havlínová Poděkování za organizaci výstavy Poděkování M. Kabáta za fungování UOK, UOK bere na vědomí Příprava rozpočtu - tajemnice pí. Dejmková - UOK neobdržela čerpání rozpočtu za rok 2014, prozatím není možné reálně připravit rozpočet na 2015. Plán činnosti bude připraven do 30.8.2014 Změna standardu - schválit s dostatečným předstihem: Plánovaná aktualizace standardu k 1.1.2015 - bude upřesněno. UOK ukládá… Pokračovat ve čtení...

Termín, místo konání: 16. 8. 2014, 15. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, Stanovy ČSCH + řády a směrnice vztahující se k odbornosti morčat Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2014 Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 1. 8. 2014 Číslo… Pokračovat ve čtení...

Přítomni: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský, Aneta Raušová,  Radka Machová, Markéta Čacká, Helena Lužná, Zuzana Brotánková, Jitka Jiřičná, Eva Jarošová, p. Kučera, p. Nývlt Omluveni: Michaela Králíčková Hosté: L.Dejmková Zapsal: O. Výšek 1. Zahájení, schválení programu 2. Zpráva UOK, a. Zpráva rozpočtu UOK na rok 2014 b. Plán rozpočtu na rok 2015 – plán činnosti: obdobná struktura jako v roce 2014, připravit plán činnosti 3. Zpráva sboru posuzovatelů, zpráva z EE školení 4. Zpráva stálého delegáta při EE,… Pokračovat ve čtení...

Schůze UOK 4.1.2014 Přítomni: Andrea Kroftová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský Za RK ÚOK: Aneta Raušová Hosté: Helena Lužná, Zuzana Brotánková, Markéta Čacká, L. Dejmková Zapsal: Výšek Jednání: 1. Kontrola a odsouhlasení zápisu z 31.10.2013 2. Školení posuzovatelů EE – konané 14.3.-16.3.2014 v NL Putten, delegovaní posuzovatelé A.Kroftová, D.Vítková, P.Tejml závazně potvrzují účast 3. Předložena žádost Slovenských chovatelů potkanů (Michaela Mišková, Tamara Sýkorová) o možnosti převzetí CZ standardu potkanů. UOK souhlasí… Pokračovat ve čtení...