Info-2021

ÚOK CHHL pověřila svým rozhodnutím Petra Tejmla předsedu sboru posuzovatelů morčat organizací a řízením přijímací zkoušky na adepty na posuzovatele morčat. Petr Tejml jmenoval zkušební komisi ve složení Petr Tejml – předseda, členky Eva Bednárová a Lenka Fuksová. Ta se však nedostavila, proto do komise byla jmenována Andrea Kroftová. Otázky do testu připravili Petr Tejml, Denisa Vítková a Petra Tomášková. Ke zkouškám poslali platné přihlášky 4 zájemci se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Zkouška se skládala z testu s 30 otázkami, z čehož… Pokračovat ve čtení...

Jednání mimořádné schůze ÚOK CHHL ve středu 15.12.2021 od 20:00 platforma google meet Mimořádnou schůzi svolala Andrea Kroftová, přizván předseda sboru posuzovatelů morčat Petr Tejml. Přítomni online: Markéta Čacká, Andrea Kroftová, Petra Koťátková, Pavel Žák, Jiří Dobiášovský, Petr Tejml Schválen zapisovatel: Andrea Kroftová Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK CHHL, schůze není nahrávána Schváleno doplnění programu o volbu delegáta na Zasedání EE v Bosně. Program: Zpráva o přípravě, průběhu a výsledku adeptských zkoušek na posuzovatele… Pokračovat ve čtení...

 

Další vyhlášení ocenění chovatelských stanic je plánováno na sobotu 20.11.2021 na výstavě Chovatel v Lysé nad Labem. Podklady pro ocenění, které chcete aby byly započítány, můžete zasílat k rukám správce šampionátu do 25.10.2021. Děkujeme. Pokračovat ve čtení...

Termín, místo konání: 19. 11. 2021, Celostátní výstava drobného zvířectva CHOVATEL, Lysá nad Labem Program: 10:00 - teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řád morčat Uzávěrka přihlášek: 8. 11. 2021 Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH, z. s. Cena přijímacího řízení je 500,- Kč, které je třeba uhradit do 8. 11. 2021 Číslo účtu: 135300369/0800 v.s.:… Pokračovat ve čtení...

Milí mladí chovatelé, prostřednictvím webu ÚOK CHHL vám zprostředkováváme aktualizovaný studijní materiál pro Soutěž mladých chovatelů ČSCH. Zobrazíte si ho ZDE. Pokračovat ve čtení...

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 10. 6. 2021 Jednání svolala: A. Kroftová - jako telekonferenci. Jednání řídil: J. Dobiášovský. Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. M. Čacká, Pavel Žák Host: Ing. P. Tejml Podklady za Sbor posuzovatelů morčat ÚOK CHHL: Ing. Petr Tejml Jednání bylo zahájeno 18:05. Program: Zahájení, schválení programu. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce Dřívější úkoly (stav plnění) Zpráva KK ÚOK CHHL Výstavní řád - definitivní znění a schválení Etické zásady chovu - projednání… Pokračovat ve čtení...