Zápis z přijímacích zkoušek adeptů na posuzovatele morčat

Info-starší

 

Datum: 20. 2. 2010

Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

Přijímací komise: M. Králíčková, P. Mydlářová, P. Švarová, P. Tejml, D. Vítková

Z 8 uchazečů splnila písemnou teoretickou zkoušku jedna uchazečka, Anna Havlínová. Úspěšně prospěla i u praktické zkoušky a byla 20. 2. 2010 přijata za adepta na posuzovatele morčat.

Zapsal: P. Tejml