Zápis ze schůze ÚOK 26.9.2009

Info-starší

 

Datum konání: 26. 9. 2009

Místo konání: Rychnov nad Kněžnou

Přítomní čeleni ÚOK CHM: Dobiášovský Jiří, Ing; Kroftová Andrea, Mgr; Tejml Petr, Ing; Švarcová Petra; Vítková Denisa, MVDr.

Za revizní komisi: Výšek Ondřej

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení

Čl.7 Minimální standardy  pro zabezpečení ochrany a pohody zvířat

  1. Minimální standardy, pokud je nezbytné během veřejného vystoupení nebo svodu ustájení, jsou pro:
Morčata a jiní drobní hlodavci
Kategorie zvířat Přibližná hmotnost zvířat Minimální výška klece v cm Minimální podlahová plocha klece pro 1 zvíře v cm2
Morče domácí 1-2,5 kg 30 1400
Laboratorní potkan, osmák degu 350 g 25 500
Křeček, křečíci, myš laboratorní, pískomilové 100-180 g 20 400
  1. V uzavřených místnostech nebo objektech, kde jsou veřejná vystoupení nebo svody uvedených druhů morčat a jiných drobných hlodavců pořádány, se doporučuje udržovat teplotu 17 – 22°C.

Čl.6

Přeprava morčat a jiných drobných hlodavců na veřejné vystoupení nebo svod a zpět  

  1. Přeprava uvedených druhů morčat a jiných drobných hlodavců musí být prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 193/2004 Sb. o ochraně zvířat při přepravě individuálně vystavovateli. Členové ČSCH – ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců se nezabývají komerční přepravou uvedených druhů morčat a jiných drobných hlodavců.

  2. Pokud jsou morčata a jiní drobní hlodavci přepravováni ve schránkách (přepravkách), je chovatel povinen zajistit tyto přepravky takových rozměrů, které jsou vyhovující pro přepravu uvedených druhů morčat a jiných drobných hlodavců:

Kategorie zvířat Přibližná hmotnost zvířat v kg/g Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2
Morče domácí 1 -2,5 kg 0,05
Laboratorní potkan, osmák degu 350g 0,03
Křeček, křečíci, myš laboratorní, pískomilové 100-180 g 0,02

povinnost zajistit přístup k vodě u vícedenních výstav

Výstavy

  • Pokud bude na výstavě probíhat školení posuzovatelů/ adeptů, pořadatel uvedete tuto skutečnost do výstavních podmínek. Přihlášená morčata mohou být pak využita pro školení. - Náhrada za uhynulé zvíře na výstavě činí čtyřnásobek klecného, minimálně však 200Kč.
  • Označený vystavovatel si může, s vědomím pořadatele, v průběhu výstavy připravit svá zvířata na posouzení na místě k tomu určeném. Nesmí tím narušit a ovlivnit posuzovaní. Pokud bude vystavovatel se svým zvířetem jakkoliv manipulovat (focení, veterinární problémy atd.), musí to být se souhlasem pořadatele výstavy.

Chovatelské stanice

- Nový člen podává přihlášku do jakékoliv ZO bez návrhu CHS. Název CHS schvaluje ÚOK nejdéle do 30 dnů. - Při podání žádosti o schválení názvu CHS je ověřováno zaplacení poplatků pro aktuální rok, ve kterém je žádost podána. - Majitel  CHS může povolit užívání názvu své CHS i jinému členu ČSCH. - Doba platnosti názvu CHS je neomezená. - O pozměnění názvu CHS může člen požádat ÚOK s pádným odůvodněním. - Převod názvu CHS, z člena na člena, je možný se souhlasem původního majitele. - Všechny změny a žádosti týkajících se CHS musejí být doloženy písemně.

Soutěž chovatel a vystavovatel roku 2007

Soutěž byla zrušena z nedostatku předložených výsledků výstav daného roku, bez nároku.

Web

- Důsledně rozdělit informace mezi rodent.cz a klubmorcat.cz . Tzn. podléhající informace zveřejňovat na příslušném webu a doplnit hypertextové odkazy. - Registrační systém na výstavy přejmenovat na přihlašovací systém. (u každé výstavy musí být uveden organizátor a odborný garant s kontaktem).

Zahraniční adepti na posuzovatele

V rámci spolupráce mezi členskými zeměmi EE mají zahraniční adepti výjimku u podmínky přijetí.

- zájemce nemusí být 5 let členem ČSCH. - zájemce doporučuje tamní organizace. - přijímací zkoušku připravuje ÚOK CHMH - zahraniční adepti se školí a následně skládají zkoušky z českého standardu. Stejně, jako čeští adepti.

Registrace

Od 1.1.2010 dojde k navýšení poplatků za registrace.

Registrace: 30 Kč (částka se odvádí takto: 10 Kč zůstává ÚOK, 10 Kč ZO, 5 Kč registrátorovi a 5 Kč pro správce plemenné knihy)

Vydání PP: 70 Kč (20 Kč za vypsání PP a zbytek slouží k úhradě poštovného a na náklady spojené s tiskem)

Registrace s vydáním PP činí tedy dohromady 100 Kč.