Zápis ze zasedání sekce morčat EE 2011

Info-starší

 

Balatonalmadi, Maďarsko.

3. 6. 2011

Zapsal: Petr Tejml

 1. Prezidentka sekce Evelyne van Vliet (Anglie) přivítala přítomné delegáty: Helmut Sakac (Rakousko), Priska Küng (Švýcarsko), Christian Koch (Německo), Mihail Anoshin (Rusko), Peter Supuka (Slovensko), Petr Tejml (Česko). Zároveň omluvila zástupce z členských zemí: Španělsko, Portugalsko, Holandsko, Švédsko, Slovinsko, Belgie, Polsko a Francie.
 2. Proběhlo schválení zápisu z loňského roku ze španělského Toleda.
 3. Standardová komise dostává každý rok 1000 Euro, po předběžné dohodě budou peníze využity na školení posuzovatelů v následujícím roce.
 4. Korespondence mezi EE a členskými státy.
  • Švédsko apeluje na rozdělení třídy dlouhosrstých morčat na výstavách na stříhaná morčata a morčata s přirozenými konečky. Již na EV v květnu 2011 byla morčata takto hodnocena. Návrh na zařazení bezsrstých morčat byl poněkolikáté zamítnut. Švédský klub též zastává názor, že posuzovatelé členských zemí EE mohou posuzovat v zemích nečlenských.
  • Belgie oznámila změnu delegáta. Původní delegát a člen standardové komise Flor Dickens musel ze zdravotních důvod ukončit své aktivity a nový delegát za Belgii bude Eddy de Permentier.
  • Peter Supuka zaslal dopis týkající se problémů ve Slovenském klubu. Stěžoval si na malý počet výstav. Vysoké náklady na posuzovatele z Čech. Absenci vlastních posuzovatelů a dlouhý proces vzdělávání posuzovatelů morčat v Čechách. Vysokou konkurenci českých morčat na slovenských výstavách…. V diskuzi se přítomní shodli, že se jedná o vnitřní problémy klubu, které se neřeší na úrovni EE. V případě vyškolení posuzovatelů je proces v Čechách nejkratším a pro slovenské adepty nejjednodušším a nejschůdnějším.
  • Prezident EE Urs Freiburghaus plánuje setkání na jaro příštího roku s představiteli všech chovatelských spolků morčat, jak členských, tak nečlenských klubů. Impulzem byla i dohoda mezi prezidenty německých klubů MFD a OMNC.
 5. Evelyne byla přednesena zpráva ze zasedání prezidia EE z 5. 2. 2011 a 2. 6. 211
 6. Prezident EE Urs Freiburghaus navštívil zasedání sekce morčat. Byl překvapen z nízkého počtu delegátů v tomto roce. Velice pozitivně zhodnotil EV morčat ve Švýcarsku a přál by si, aby se EV morčat konaly pravidelně každé 3 roky. V roce 2013 v Německu, 2016 v Rakousku a 2019 v Česku.
 7. Zpráva ze standardové komise, která se konala 2. 6. 2011
  • Přítomni: Evelyne van Vliet, Helmut Sakac, Christian Koch, Petr Tejml, (Priska Küng- zapisovala).
  • Flor Dickens ukončil svou aktivitu (viz. výše). Pro doplnění komise bude osloveno Holandsko a Belgie.
  • Evelyne bude písemně kontaktovat Lenu Tysk, zda bude nadále členkou komise, neboť její přítomnost bývá sporadicky.
  • Proběhlo schválení zápisu standartové komise z loňského roku.
  • Doplnil se reglement pro EV výstavy morčat o několik bodů:
   • na EV budou morčata vystavována pouze ve dvou věkových třídách, junior od 6 do 12 měsíců a minimální hmotnosti 800g. Adult od 12 měsíců.
   • Změna ve výsledných známkách 97- 100 bodů (V) a 95- 96,5 (HV).
   • Pokud bude strženo více, jak 1,5 bodu, měl by být připsán komentář.
   • Při udělení 97 a více bodů celkem, musí být konzultováno s vedoucím posuzovatelem.
   • Cestovní náklady budou placeny paušálně a budou vždy dohodnuty před danou výstavou.
   • Posuzovatel nemá nárok na honorář za posuzování.
  • Proběhla korektura standardu.
  • Posuzovateli může být udělen certifikát EE posuzovatele, pokud se zúčastní minimálně 3x školení posuzovatelů EE a posuzoval na minimálně 1x EV.
 8. Lucembursko předběžně projevilo zájem o členství v sekci morčat EE. Evelyne také kontaktovala již delší dobu neaktivní Franci, zatím neúspěšně.
 9. Proběhla krátká diskuze nad EV morčat ve Švýcarsku. Výstava byla hodnocena velice pozitivně, morčata byla dobré kvality. Mezi jednotlivými posuzovateli byla rozdílná úroveň, hlavně v pozici 7. Příště by měli být kolekce posuzovány dvěma posuzovateli (sudá, lichá morčata).
 10. Loňské školení posuzovatelů v Anglii, bylo obohaceno o návštěvu jedné z největší anglických výstav- Londýnského šampionátu. Školení bylo zaměřeno na typ a stavbu těla.
 11. Letošní školení v Rakousku bylo zaměřeno na plemena US. teddy (přednášel Christian Koch, Německo) a rex (přednášela Anneke Vermuelen- Holandsko).
 12. Příští rok se školení uskuteční v Německu, v Berlíně, 16. -18. 3. 2012. Organizuje Ch. Koch. Tématem bude plemeno CH. teddy (přednese Melanie Polinelli (Švýcarsko). Následující školení v roce 2013 uspořádá Holandsko.
 13. 7.- 9. 12. 2012 se uskuteční EV v Lipsku. Prvotní materiály k výstavě byly předány delegátům.
 14. Do 1. 7. 2011 mají být odeslány aktualizované seznamy posuzovatelů pro webové stránky EE. Během roku by pak měla každá z členských zemí zaslat krátkou zprávu a několik fotek o některých svých největších výstavách.
 15. Závěr a ukončení zasedání.