Ústřední odborná konference odbornosti 26.2.2011

Info-starší

 

Datum konání: 26.2.2011

Místo konání: Sekretariát ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8

Zapsal: Ondřej Výšek

 1. Uvítání účastníků, p.Kabát, Generální sekretář z pověření
  1. Informace o hospodaření a plánech ČSCH, informace o spolupráci s fondy EU
  2. Informace o různých projektech – renovační a vzdělávací
  3. Do konce 03/11 možno předat návrhy na čerpání z fondu na vzdělávání, dopravu, propagaci, vzorníky.
  4. Zmíněna neúčast odbornosti potkanů, apel na spolupráci v centrálních orgánech.
 2. Představení nové tajemnice pro ÚOK CHMH, pí.Michalská
 3. Předání účetních podkladů, velké díky pí.Michelské!
 4. Informace o změnách standardu od 1.1.2011
  1. Drobné změny ve standardu A, pouze doplněny některé chyby
  2. Změna standardu C na základě podnětů od chovatelů. Posuzovací lístek nyní 10 položek: (1.Typ a stavba (10b); 2.Srst/kůže (10b); 3.Oči (10b); 4.Uši (10b); 5. Zuby (10b); 6.Tlapky (10b); 7. Drápky (10b); 8. Přítulnost (10b); 9. Kondice a Prezentace (10b); 10. Celkový dojem (10b)).
  3. Dodatek standardu C bude zdarma na webu (UOK), nový standard verze 1.1.2011 již k dispozici (80Kč).
 5. Přijímací řízení adeptu na posuzovatele
  1. Změna místa – ForPet
  2. Nyní není žádný přihlášený adept
 6. Informace ForPet 2011
  1. předpokládaná návštěvnost 40tis návštěvníků
  2. pořádá ZO CHMH
  3. sponzorují Asan, Darwin
  4. Náhrada za ProPet (zrušeno z ekonomických důvodů).
  5. Vystavovatelé obdrží vystavovatelské průkazy (neplatí pro doprovod).
  6. účastníci konference obdrželi čestné vstupenky na ForPet 2011
 7. Školení posuzovatelů
  1. Proběhne při Speciálních výstavách v Praze
  2. Předběžná účast z Ruska
 8. Ukončení adeptství z důvodů neplnění povinností adepta:
  1. Lenka Turnerová – překročení časového limitu pro splnění (5let)
  2. Radana Zachová – překročení časového limitu pro splnění (5let)
  3. Daniel Banasiak – neplnění členských povinností
  4. Monika Spychala – neplnění členských povinností
 9. Informace o stavu posuzovatelů a adeptů sekce myšek.
 10. Informace o plánovaných výstavách
 11. Informace o schvalování chovatelských stanic od roku 2010
  1. Situace naprosto vyhovující, pochvala pro M.Králíčkovou za práci
 12. Možnost účasti v listopadu na výstavě Chovatel (4 dny)
  1. Probírány možnosti účasti ukázkové expozice / posuzované expozice
  2. Probírány časové možnosti
  3. Zmíněny možnosti posouzení, neumístění výsledků v katalogu
  4. Přejímka morčat v pátek ráno.
  5. Pokud by zvířata měla být přítomna od středy ráno, bude těžké výstavu obsadit.
  6. Bude dále jednáno o možnostech spolupráce.
  7. Klecné pro sekci morčat 120Kč, bude projednána podpora ze strany ÚOK.
  8. Diskutována potřeba minimální teploty 17-21°C
  9. Výsledek jednání ČSCH a VLL podá M.Kabát
 13. Diskutována problematika vracení čistoty klecí, pokud jsou zapůjčeny jinou odborností
  1. Informováno o uskladnění klecí – namísto Kostomlat v Lysé nad Labem
 14. Informace o webech, které se týkají odbornosti
  1. Rodent.cz, plemenná kniha, registrace chs
  2. Centrální registr výstav pro EE
  3. Registrační systém pro výstavy drobných hlodavců
 15. Zpráva revizní komise ÚOK
  1. Revize pro rok 2010 bude provedena v Q2/11
  2. Revize pro rok 2009 nebylo možné provést z důvodů neposkytnutí podkladů pro revizi ze strany ČSCH.
 16. Diskutovaný návrh pro rozdělení odbornosti na UOK chovatelů morčat a UOK chovatelů jiných drobných hlodavců, především s ohledem na velikosti členských základen, rozdílnosti na požadavky na chov a způsob fungování.
  1. Nebude podpořeno rozdělení ÚOK
  2. Komise doporučila rozdělení specializované ZO na odbornosti morčat+myšek a vznik specializované ZO odbornost potkanů
 17. Diskutována problematika zániku ZO Ústeckého kraje, ZO Českomoravských chovatelů morčat
  1. Zpráva Jaroslavy Minaříkové o ukončení ZO a přestupu členů, zpráva o majetku a stavu účtů – další bude zasláno na sekretariát ČSCH, musí projít revizí revizní komise ÚOK.
  2. Vynucené zrušení ZO Brno, není komunikace s ÚOK, opětovně podán návrh na zrušení fungování ZO na ČSCH
 18. ÚOK schválila dokument – Doporučení pořadatelům výstav o zajištění veterinárních podmínek a hygienického zajištění výstav
  1. Doplnění a zpřesnění některý formulací, týkající se váhy morčat a možnosti přejímaní zvířat, právní dopady
  2. V plném znění vystaveno na rodent.cz
 19. Diskuze
  1. Distribuce letáků na speciální výstavu
  2. Pokud by zbyly prostředky od sponzorů, ČSCH doporučuje umístění reklamy do časopisu Chovatel.

Prezenční listina – ÚOK

Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Jiří Dobiášovský, Petra Švarcová, Ondřej Výšek, Radka Machová

Delegáti aktivu odbornosti

OO Kladno Libor Kučera, Jaroslava Minaříková, Petra Švarcová, Zuzana Karasová, Lenka Vejlupková, Denisa Vítková, Jiří Dobiášovský, Andrea Kroftová

Prezenční listina – Hosté

Martin Kabát – ÚV ČSCH, Ivana Dobiášovská, Ivana Michelská

Omluveni

Petra Mydlářová, Petr Tejml, Eva Dýnková, Michaela Králíčková

Zápis schválen plným počtem kandidátů