Pravidla soutěže morče šampion od 1.1.2016

Morče šampion

 

Soutěž "Morče šampion"

Tituly morče šampion jsou udělovány morčatům, která prokáží výborné výborné a vynikající kvality na výstavách. Ocenění je udělováno morčatům hodnocených ve standardu A a B a přiznání titulu je zpoplatněno. Částku určuje ÚOK. Kartičky jsou nazývány "Potvrzení o získání čekatelství šampiona" dále pak jen "morče čekatel".

Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč - (číslo účtu: 135300369/0800, Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU – případně uberte přední nuly, do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení.).

Odeslány musí být následující podklady:

 1. 5 originálů čekatelských karet daného morčete.
 2. Kopie PP daného morčete s registračním číslem (morče musí být registrováno v ČR).
 3. V případě žádosti o vydání morče Grand Šampion zaslat kopii ocenění morče Šampion.

Obecná pravidla pro ocenění morčete titulem šampion :

 • Na každé výstavě (domácí/zahraniční), kde morče získá více jak 96 bodů včetně, je udělena kartička "morče čekatel".
 • Na výstavě, kde je posuzování slovní, odpovídá celkové bodové hodnocení známce HV (hervorragend) nebo V.
 • Při posuzování podle evropského standardu se "morče čekatel" získává při zisku nejméně 96 bodů což odpovídá hodnocení HV (hervorragend).
 • Kartičky jsou předávány přímo na výstavě, tam kde to není možné, jsou následně zasílány poštou.
 • Je v zájmu majitele si vydání potvrzení o čekatelství hlídat. V případě že kartičku neobdrží, při nejbližší akci zkontaktuje posuzovatele s žádostí o vydání kartičky (je třeba doložit bodové hodnocení originálem posuzovacího lístku).
 • Při ztrátě kartičky je možné vydat duplikát za poplatek 50Kč. Majitel morčete musí doložit originál posuzovacího lístku. Žádost s originálem posuzovacího lístku a poplatkem se předá posuzovateli, nebo členu ÚOK, který zajistí vydání duplikátu kartičky.
 • U zahraničních výstav je nutné předložit originál posuzovacího lístku českému posuzovateli, který rozhodne o udělení kartičky čekatele.
 • Kartičky čekatele a titul nejsou časově omezeny a jsou udělovány a platné po celý život morčete.
 • Kartičky čekatele jsou přenosné na jiného majitele (doporučujeme při prodeji morčete předat kartičky "morče čekatel").
 • Titul není udělován automaticky, po získání potřebného počtu kartiček je nutné je zaslat na adresu uvedenou na webu www. rodent.cz + poplatek a majitel následně obdrží ocenění.
 • Majitel morčete, který o získání titulu pro své vystavované morče usiluje nemusí být jeho chovatelem (morče může pocházet z jiné chovatelské stanice, nebo importu).
 • Získaný titul může majitel vyznačit v průkazu původu oceněného morčete a v průkazech původu potomků ve výpisu předků poznámkou „JUNIOR ŠAMPION (JCH)“, „ŠAMPION (CZCH)“, "GRANDŠAMPION (GCH)", "INTERŠAMPION (ICH)".
 • Kartičky "morče čekatel" mohou být použity pouze pro žádost jednoho typu šampionátu. Odeslané kartičky se žádostí udělení šampionátu jsou nevratné a pozbývají platnosti.
 • Při ocenění morčete některým z titulů je na titul zapsán aktuální majitel morčete, změna majitele na titulu se neprovádí.
 • Při vydání titulů je ověřována platnost kartiček "morče čekatel" aby nedocházelo k vícenásobnému použití kartiček, apod.
 • Morče musí být registrované, evidované v plemenné knize morčat ČR.

Titul "Morče Junior Šampion České republiky"

 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel“.
 • Ze tříd baby, junior, maximálně 1 karta ze třídy adult do 1roku věku morčete (do dne předcházejícímu dni 1. narozenin morčete).
 • Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul "Morče Šampion České republiky"

 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel", nejméně 3 kartičky musí být z výstavy pořádané v ČR.
 • Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Započítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul "Morče Grandšampion"

 • Je zapotřebí získání titulu "morče šampion".
 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček "morče čekatel".
 • Kartičky musí být nejméně od 2 různých posuzovatelů.
 • Zaslání kopie titulu morče šampion společně s kartičkami.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Titul "Morče Interšampion"

 • Je zapotřebí nejméně 5 kartiček, přičemž nejméně 3 musí být ze zahraniční výstavy, od nejméně 2 různých posuzovatelů.
 • Nezapočítává se do soutěže chovatelských stanic.

Důležité info!!

Pro uznání Šampionátů je důležité datum získání poslední čekatelské karty. Zaručujeme vám tedy, že příští rok začneme vyřizovat Šampionáty dle podmínek 2016, které nově začnou platit. Půlroční lhůta je zrušena a i rozjetý Šampionát za podmínek z roku 2015 můžete dojet dřív, pokud získáte poslední kartu v lednu 2016, ač jste první získali např. v říjnu nebo v listopadu 2015, ale už s 96 a více body :).

Aktualizace 4.12.2016

• Šampionáty  -  CAC razítka posuzovatelů jsou na stejné úrovni jako karty. Od 1.1.2017 se schvaluje používání karet i razítek po přechodné období.
• Od 1.1. 2017 bude na posuzovatelském lístku bude uváděno jméno i chs morčete, aby nemohlo dojít k záměně.
• Skartace využitých čekatelských karet po 3 letech od vydání šampionátu. Skartací pověřena Michaela Králíčková – správce šampionátů.

Aktualizace pro pořadatele výstav a žadatele o titul:

Prováděcí metodika viz. :

příloha č.2a - Metodika k soutěži ÚOK o titul morče šampion a k žádosti o vydání šampionátu

příloha č.2b - Žádost o vystavení šampionátu ČR