Platby za vydání šampionátu od 1.1.2011

Morče šampion

 

Na základě stále častějších dotazů připomínáme, že šampionáty, které mají být přiznány za rok 2011 jsou zpoplatněny v souladu se závěrem jednání sboru posuzovatelů za 17.11.2010.

Platby za šampionáty provádějte v této podobě:

Za vystavení šampionátu je poplatek 100Kč

číslo účtu: 0135300369/0800
Variabilní symbol :888  A ČÍSLO PRŮKAZU

do zprávy pro příjemce - jméno a příjmení.

Bez uhrazení tohoto poplatku není šampionát uznán, ani vystaven a není možné titul morče šampion, morče grand šampion a morče interšampion používat.