Dodatek ke schválené změně Šampionátů z jednání ÚOK 14.8.2014

Morče šampion

 

Ruší se bod B v bodě 6 zápisu: “6. Změna pravidel splnění podmínek pro udělení titulu morče šampion/gand šampion/inter šampion s platností od 1.1.2015. Budou doplněny podmínky:

1) minimální doba mezi první a poslední kartou na čekatele je 6 měsíců

B) jedna karta musí být z věkové třídy adult.“

ÚOK se zpětně shodla, že není nutné omezení jedné čekatelské karty z věkové třídy adult.