Zápis ze zasedání sekce morčat EE - 18.5.2012

Info-starší

 

Altötting, Německo.

18. 5. 2012

Zapsal: Petr Tejml

 1. Prezidentka sekce Evelyne van Vliet (Anglie) přivítala přítomné delegáty: Helmut Sakac (Rakousko), Priska Küng (Švýcarsko), Christian Koch (Německo), Irina Belozertceva (Rusko), Kornélia Petrovičová (Slovensko), Lena Tysk (Švédsko), Petr Tejml (Česko). Zasedání se nezúčastnili zástupci z členských zemí: Portugalsko, Holandsko, Slovinsko, Belgie, Polsko a Francie. Španělsko bude vyloučeno za dvouleté neplacení příspěvků.
 2. Irina Belozertceva a Kornélia Petrovičová se krátce představily.
 3. Proběhlo schválení zápisu z loňského roku z Maďarska.
 4. Evelyne van Vliet seznámila přítomné s korespondencí z členských zemí, kterou obdržela. Pan Samuel Boucher kontaktoval Evelyne ohledně situace ve Francii, kde je více organizací. Původní členská organizace již neexistuje, z důvodu zaslání pozdní přihlášky se o vstupu bude jednat následující rok. Původní španělská organizace, která neplatí příspěvky, bude automaticky vyloučena. Oslovená nově vzniklá organizace nemá zatím o členství zájem. Ve Švýcarsku bylo členství přesunuto do jiné organizace, Priska Küng nadále zůstává delegátkou. Situace v Německu je stále nedořešena a kluby MFD a OMNC stále vyjednávají.
 5. Na webu EE je vyvěšen seznam aktivit posuzovatelů týkajících se EE školení a výstav. Každý delegát byl pověřen kontrolou svých posuzovatelů a zasláním aktuálního seznamu posuzovatelů pro tento rok.
 6. Evelyne informovala o průběhu generálního zasedání 4. 2. 2012 a 17. 5. 2012 a o plánu EV do budoucna: Lipsko (Německo) 2012, Metz (Francie) 2015, Herning (Dánsko) 2018, Lipsko (Německo) 2021 a Wels (Rakousko) v roce 2024.
 7. Zpráva ze standardové komise, která se konala 17. 5. 2012
  1. Přítomni: Evelyne van Vliet, Helmut Sakac, Christian Koch, Petr Tejml, Lena Tysk, (Priska Küng- zapisovala).
  2. Priska Küng- schválena jako zapisovatelka, bez možnosti hlasování a vstupu do diskuzí.
  3. Proběhlo schválení zápisu standardové komise z loňského roku v Maďarsku.
  4. Na žádost Evelyne van Vliet pro doplnění standartové komise z Holandska/ Belgie nikdo nereagoval.
  5. Christian Koch byl navržen na prezidenta standardové komise- schváleno 18. 5. 2012.
  6. Byla řešena otázka standardu. Ten bude dostupný na webových stránkách EE. Členské země mohou posílat fotografie plemen a barev morčat. Fotografie nebudou doplněny o jméno fotografa, ani CHS či jméno morčete. Autorská práva náleží EE. Doplněny budou i seznamy uznaných plemen a barev v jednotlivých členských zemí. Nově uznaná plemena a barvy se budou zasílat každoročně do prvního dubna na mailovou adresu Helmuta Sakace. Z došlé korespondence je nově uznáváno plemeno ridgeback a cuy v předběžném standardu a ch.teddy v plném standardu ve Švédsku.
  7. Do standardu bude přidán dodatek s předběžně uznanými plemeny. Seznam mají členské země odeslat každý rok na mailovou adresu Helmuta Sakace do prvního června.
  8. Bylo odsouhlaseno zveřejnění všech protokolů ze standartových komisí na webu EE.
  9. V Německu, Holandsku a Švédsku je uznána kresba magpie. Kresba je totožná s kresbou harlekýn a japonská a popsána a rozdělena pro nový dodatek standardu EE následovně:
   Japonská: černo- červená
   Harlekýn: černo- krémová, čokoládovo- krémová, černo- buff, čokoládovo- buff
   Magpie: černo- bílá, čokoládovo- bílá
   Popis kresby: Rovnoměrně rozložené ostře ohraničené barevné plochy, které se proti sobě střídají na pomyslné linii vedoucí od nosu k zádi a rozdělující zvíře na pravou a levou polovinu. Střídají se tři typy ploch, dvě základní barvy a třetí plocha je smíšená z obou základních barev (probrindlovaná). Barva očí, uší, chodidel a drápku je dle základní barvy.
   Lehké vady:
   • mírně odlišné rozložení barev a linie
   • mírně větší nebo menší barevné plochy
   • mírná příměs chloupků jiné barvy
   • mírně odlišná barva
   • mírně odlišná barva chodidel, drápků, očí a uší
    Hrubé vady:
   • výrazně odlišné rozložení barev a linie
   • výrazně velké nebo malé barevné plochy
   • výrazná příměs chloupků jiné barvy
   • výrazně odlišná barva
   • výrazně odlišná barva chodidel, drápků, očí a uší
   • méně než tři barevné plochy na každé straně morčete
   • méně než 20 % nejméně zastoupené barvy
  10. Proběhla rozsáhlá diskuze ohledně vykonání závěrečných zkoušek pro zkušené adepty na posuzovatele ze zemí, které nemají vlastní posuzovatele a nemají možnost školení v okolních zemí. Případ se týká Portugalska. Portugalská adeptka Rita Riberia vykoná praktickou zkoušku na EV v Lipsku 2012. V komisi budou minimálně 2 členové standartové komise EE a plánovaný počet morčat různých plemen na zkoušku je 60 ks.
  11. Na příští školením posuzovatelů je přidělen příspěvek 2 000 Euro, jako v letošním roce. Částka bude rozdělena dle počtu jednotlivých zúčastněných zemí. Letošních 200 Euro, které v Berlíně dostala každá členská země nenáleží posuzovatelům, ale musí být předány organizaci dané země.
 8. Zpráva ze školení posuzovatelů morčat v Berlíně 17.- 18. 3. 2012. Zúčastnilo se 30 posuzovatelů z 10 zemí.
 9. Školení v roce 2013 bude v Praze. Tématem budou plemena crested (lektorka Denisa Vítková- CZ) a satén (lektor Andreas Reinert- D).
 10. Volby v souladu s § 12.2 v sekci morčat
  1. Evelyne van Vliet- prezidentka sekce
  2. Helmut sakac- viceprezident
  3. Priska Küng- sekretářka
 11. Volby v souladu s § 12.6 ve standartové komisi morčat
  1. Christian Koch- prezident
  2. Petr Tejml- viceprezident
  3. Helmut Sakac- sekretář
  4. Další členové: Evelyne van Vliet, Lena Tysk
 12. Výstava v Lipsku- přihlášení zvířat proběhne přes kontaktní osoby ze země. Přihlášky zpracuje David Marschall (Anglie). Expozice morčat bude v pavilonu s králíky a budou zabezpečeny ty nejlepší podmínky. Morčata budou vystavena ve dvou věkových třídách, mladá 6 – 12 měsíců o minimální hmotnosti 800g a dospělá od 12 měsíců. Evelyne vyslovila přání s vystavením až 800 morčat.
 13. Předběžně se určil termín pro EV výstavu morčat- 2014- Německo a 2017- Rakousko.
 14. Proběhla krátká diskuze nad rozšířením plísňového onemocnění u morčat ve všech členských zemích.
 15. Otevřena byla i otázka rozdělení kategorií dlouhosrstých morčat na EV na stříhaná a s přirozenými konečky a u kadeřavých morčat na rozčesávání loken. Všechny formy úprav jsou přípustné a při přihlašování na EV je žádoucí do přihlášky dopsat poznámku o jakou úpravu u vystavovaného morčete půjde.
 16. Závěr a ukončení zasedání.