Zápis ze schůze ÚOK CHMH 10. 11. 2012

Info-starší

 

Zápis ze schůze ÚOK CHMH

Datum konání: 10. 11. 2012

Místo konání: Nitra, SK

Přítomní čeleni ÚOK CHM: Kroftová Andrea, Tejml Petr, Švarcová Petra; Vítková Denisa

Zapsal: Tejml Petr

  1. Finanční odměna pro posuzovatele morčat za školení pro adepty na posuzovatele morčat činí 500Kč + náhrada cestovného dle směrnice ČSCH.
  2. Termíny školení pro adepty na rok 2013 budou stanoveny ÚOK na začátku roku 2013 dle plánu výstav.
  3. Byl stanoven termín pro závěrečné posuzovatelské zkoušky na posuzovatele morčat na sobotu 17. 8. 2013 při Speciální výstavě morčat v Praze.
  4. Bc. Anetě Raušové bude uznána přednáška „Základy genetiky“ na základě předložení indexu o absolvování na VŠ.
  5. Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat bude na jaře roku 2014.
  6. ÚOK byla seznámena s neúspěšným výsledkem posuzovatelské zkoušky Michala Sviatka. Adept může absolvovat další pokus zkoušky 17. 8. 2013.