Zápis z jednání ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

Info-starší

 

místo: PRAHA 10, Toulcův dvůr

Datum: 14. 8. 2009

přítomní: Jiří Dobiášovský, Andrea Kroftová, Petra Mydlářová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová

zapsala: Petra Mydlářová

 

 

schůze Úok schválila:

 • - Termín vydání aktualizovaného standardu morčat 1.1.2010
 • - Přeřazení plemene lunkarya peruánec ze standardu B do standardu A od 1.1.2010
 • - Zadání jazykové korektury standardu morčat a rozšíření o fotografie plemen
 • - Doplnění standardu o položku výluka - nesplňuje specifika plemene
 • - Registrační řád - zrušení možnosti registrovat tříslová morčata sjednou nožkou bez kresby
 • - Poskytnutí českého standardu morčat jako vzoru pro vytvoření standardu morčat na Slovensku
 • - Ceny na 11. speciální výstavu konanou v roce 2010 - jejich podíl bude jedna cena na každých 5 přihlášených zvířat v jednom plemeni. Vpřípadě že bude přihlášeno 5 a více saténových morčat vjednom plemeni, bude otevřena samostatná třída pro toto plemeno např. - hladký satén, šeltie satén.
 • - Termín adeptských zkoušek únor 2010 při výstavě vRychnově nad Kněžnou
 • - Termín školení adeptů na posuzovatele morčat vsobotu 26.9.2009 vRychnově nad Kněžnou
 • - Termín příští schůze ÚOK 29.11.2009 vPraze
 • - Změna názvu chovatelské stanice „na Jezerce" na „Jezerka"

zamítla:

 • - Zveřejnění úplné verze standardu morčat na internetu

projednala:

 • - rozdělení morčat do třech tříd v českém standardu
 • - změny v posuzovacích lístcích
 • - platnost názvů chovatelských stanic zůstává neomezená, kontaktní osobou pro schválení nové chovatelské stanice je Andrea Kroftová. Seznam platných názvů chovatelských stanic bude zveřejněn na webu UOK rodent.cz
 • - doplnění webu ÚOK o stručný popis plemen, výpis uznaných barev, názvy chovatelských stanic sjménem a příjmením majitele, seznam specializovaných ZO, seznam posuzovatelů a adeptů na posuzovatele, aktualizovaný seznam morčat šampionů a oceněných chovatelských stanic. Na webu ČSCH bude jen odkaz na stránky ÚOK.

Petr Tejml informoval o školení posuzovatelů v Belgii, Retie:

 • - kresby tan a fox v evropském standardu morčat
 • - posuzování dlouhosrstých plemen sdůrazem na kvalitu srsti (hustotu, objem), preference stejnoměrně dlouhé srsti (s ohledem na věk morčete), textura chlupu - hrubost/jemnost chlupu
 • - rozdělení morčat do třech tříd
 • - posuzovací lístek