Schůze sboru posuzovatelů a ÚOK CHMH 17.11.2010

Info-starší

 

Zápis ze schůze sboru posuzovatelů a ÚOK CHMH

Přítomni: Dýnková Eva, Kroftová Andrea, Mydlářová Petra, Tejml Petr, Vítková Denisa.

Za ČSCH: Marušák Tomáš, Michalská Ivana

Datum a místo konání: 17.11.2010, budova ČSCH- Praha

Zapsal: Tejml Petr

 

ÚOK projednala s schválila:

 

 1. Změny navržené sborem posuzovatelů morčat platné od 1.1.2011

 • Doplnit do standardu morčat:
  • Hladké, hladké satén a anglický a americký crested, anglický a americký crested satén - mírně a výrazně spadající srst na bocích
  • rozeta - méně výrazné hřebeny
  • coronet, coronet satén, merino, merino satén – lehká vady – mírně přerůstající srst v koruně, hrubé vady – příliš přerůstající srst v koruně
  • u zlatého dalmatina a šimla - oprava přepisu - červené oči
  • u barevných šimlů a dalmatinů doplněno: Poměr barev musí být vyvážen (obecný popis). Hrubé vady u barevného šimla a dalmatina – výrazně málo jedné barvy a lehké vady mírný nepoměr v zastoupení barev
  • úprava standardu C (mazlíci)
  • bude řešeno dodatkem do stávajících standardů, které budou prodávány od 1.1.2011 do 28.2.2011.
  • nové standardy, které budou k dispozici v tištěné podobě od 1.3.2011 budou mít již tyto změny zapracované
 • Změna indexu a požadavků pro adepty na posuzovatele morčat. Platné pro všechny adepty přijaté od 1.1.2010. Absolvovaná školení jim budou uznána, přepsána a potvrzena do nového adeptského průkazu. Starý průkaz odevzdají Ing. Petru Tejmlovi.
 • Ze seznamu adeptů jsou k 1. 11. 2010 vyškrtnuti
  • Daniel Banasiak, Monika Spychala – polští adepti na posuzovatele pro neplnění podmínek členství v ČSCH (nezaplacena členská známka na rok 2010)
  • Lenka Turnerová, MUDr. Radana Zachová - pro uplynutí maximální doby adeptství 5 let
 1. Změny navržené sborem posuzovatelů drobných hlodavců – sekce potkanů, platné od 1.1.2011

 • Zvířatům bez průkazu původu (s výpisem předků, importy apod.) musí chovatel po jejich registraci nechat vystavit oficiální průkaz původu. (Poplatek 30 Kč za registraci + 70 Kč za vydání PP, oboje splatné registrujícímu posuzovateli). Elektronickou verzi původního výpisu předků je nutné poslat registrujícímu posuzovateli. Ten následně tento doklad s přidělenými registračními údaji odešle pověřené Blance Judasové, která vystaví oficiální průkaz původu, orazítkuje jej razítkem plemenné knihy potkanů a odešle majiteli klasickou poštou.
 • Minimální věk samce pro první krytí na PP je 6 měsíců. Toto bude hlídat při zápisu vrhu Ing. Hana Havránková (rozená Keltnerová)
 • Omezení počtu vrhů s PP na jednoho samce dle typu chovnosti takto:
  • chovný I. - maximálně 7 vrhů
  • chovný II. - maximálně 5 vrhů
  • chovný s výhradou - maximálně 3 vrhy, případně méně podle zvážení posuzovatel
 • Toto bude hlídat při zápisu vrhu Ing. Hana Havránková (rozená Keltnerová)
 • Maximální povolená příbuznost předků vrhu s průkazem původu - maximálně dvakrát jedno unikátní jméno v celém průkazu původu (jednou ve 2. a jednou ve 3. generaci, případně 2x ve třetí generaci). Toto bude hlídat při zápisu vrhu Ing. Hana Havránková (rozená Keltnerová)
 • Plemennou knihu přebírá od Ivety Kendíkové. Ing. Hana Havránková (rozená Keltnerová).
 • Pro rok 2011 je vyhlášen stop stav přijímání nových adeptů na posuzovatele. Důvodem je dostačující počet posuzovatelů, z nichž jsou někteří málo vytížení.
 • Varienta velveteen byla dosud označována registračními čísly s přidaným písmenem V, tedy číslo takových potkanů začínalo PV XXX/XX. Varieta velveteen byla registrována pouze jako „chovný s výhradou“. Vzhlem k pokroku v kvalitě potkanů této variety už není důvod k označování těchto potkánů. Varieta velveteen bude registrována stejnými pravidly jako jiné registrovatelné variety.
 1. Zpoplatnění přijímacího řízení pro zájemce o adepty na posuzovatele.

 • Od 1.1.2011 bude přijímací řízení pro adepty zpoplatněno částkou 300 Kč, která připadne ÚOK CHMH.
 • Přijímací řízení pro rok 2011 bude vypsáno v lednu 2011 pro odbornost morčata a uskuteční se při výstavě morčat v Rychnově nad Kněžnou v březnu 2011.
 • Odbornost potkani má přijímací řízení na 2 roky pozastavené a to z důvodu vysokého počtu posuzovatelů a malého počtu výstav.
 1. Zpoplatnění vydávání šampionátů získaných od 1.1.2011 - 100 Kč za jeden šampionát

 • platné pro Šampiony ČR, Grandšampiony a Interšampiony
 • šampionáty získané do tohoto data budou vydávány v roce 2011 zdarma (rozhodujícím datem je ve všech případech zisk 5. čekatelské kartičky)
 1. Zaplacení účastnického poplatku z rozpočtu ÚOK CHMH ve výši 500,- Kč

  pro mladou chovatelku, členku přímo řízené specializované ZOCHMH, která se jako loňská vítězka i letos zúčastnila celostátního a mezinárodního kola Chovatelské olympiády.

 2. Uhrazení veškerých nákladů spojených s účastí 3 delegovaných českých posuzovatelů na mezinárodním školení posuzovatelů v Rakousku z rozpočtu ÚOK pro rok 2011,

  které pořádá sekce morčat EE. Po návratu předají informace ze školení ostatním posuzovatelům a adeptům.

 3. Přípravu podkladů pro valnou hromadu a delegování zástupců

 • delegováni Petra Mydlářová a Ing. Jiří Dobiášovský
 • náhradník Ondřej Výšek
 1. Uložila doplnit správci webové stránky www.rodent .cz

 • Do konce roku 2010 doplnit následující:
  • Soutěže CHS - popis + vítězné CHS (podklady předá Eva Dýnková a Andrea Kroftová)
  • Šampiony ČR, Grandšampiony a Interšampiony (podklady předá Eva Dýnková)
  • aktualizovat seznam posuzovatelů a adeptů na posuzovatele (podklady předá Petr Tejml)
  • aktualizovat odkazy na specializované ZO a ZO Rychnov nad Kněžnou s odborem drobných hlodavců
  • doplnit ke stažení - Účtenku za posuzování v zahraniční
  • plemenná kniha- vymazat zkušební zvířata
  • doplnit informace o Evropské výstavě morčat ve Švýcarsku

ÚOK vzala na vědomí:

 1. Oznámení o zrušení specializované ZO

ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců ústeckého kraje oznámila v zastoupení Jaroslavy Minaříkové zrušení pro nízký počet členů. Činnost bude ukončena k 31.12.2010. Chovatelé jednají o přestupu zpět do Specializované ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců se sídlem v Praze.

 1. Změna tajemníka odbornosti

Od 1.1.2011 bude odbornost hlodavců spadat po novou tajemnice paní Ivanu Michalskou.

ÚOK navrhla:

 1. Zrušení ZO českomoravských chovatelů morčat

Revizní komise ÚOK navrhne Ústřednímu výboru ČSCH zrušení ZO českomoravských chovatelů morčat pro nečinnost a nesplnění členských povinností pro rok 2010. Dle sdělení tajemníka odbornosti Tomáše Marušáka nemá organizace za rok 2010 zaplaceny členské příspěvky. Revizní komise žádala písemně doporučeným dopisem a doručenou ze dne 10.8.2010 na adresu ZO o předložení účetnictví ke kontrole. Na sídle ZO poštu nikdo nepřebírá.

 1. Navrhla termín aktivu odbornosti na sobotu nebo neděli 26. 2. nebo 27. 2. 2011 podle volné zasedací místnosti na ČSCH.