Řád pro adepty na posuzovatele morčat

Info-starší

 

 

 1. řídí se stanovami ČSCH
 2. žadatel/ adept musí být členem ČSCH
 3. Žadatel musí chovat ušlechtilá morčata a mít organizovaný chov po dobu minimálně pěti let. Měl by být aktivní v dané problematice a jeho žádost musí být potvrzena a doporučena ZO ČSCH. V případě zahraničního žadatele není podmínkou pět let organizovaného chovu v ČSCH, ale jeho žádost musí být potvrzena a doporučena nejvyšším orgánem organizace zaměřené na sdružování chovatelů zvířat v zemi žadatele.
 4. Přijímací zkoušky vyhlašuje ÚOK CHMH dle potřeby (interval nemusí být pravidelný)
 5. Přijímací řízení je zpoplatněno a výši poplatku určuje ÚOK CHMH
 6. Přijímací řízení se skládá z teoretické a praktické zkoušky, kde uchazeč musí prokázat pokročilé znalosti v oblasti fyziologie morčat, chovu a welfare morčat, genetiky morčat, standardu morčat, stanov ČSCH.
 7. Adeptství na posuzovatele morčat trvá minimálně 2 až maximálně 5 let.
 8. Každý adept platí každoročně (do konce března) správní poplatek na školení. Jeho výši stanovuje ÚOK CHMH začátkem každého roku
 9. Po dobu školení plní adept předepsaná školení a požadavky, které jsou nutné pro posuzovatelskou zkouškou.
 10. termíny a témata školení určuje začátkem roku ÚOK CHMH
 11. termín závěrečné posuzovatelské zkoušky určuje začátkem roku ÚOK CHMH
 12. Závěrečná posuzovatelská zkouška se skládá z teoretické a praktické části.

Sylabus školícího procesu adeptů na posuzovatele morčat

Témata školení v prvním roce

1. Typ + stavba těla, hlava, oči, uši, srst, kondice + prezentace

2. Plemena: hladké, anglický crested, americký crested, vše i v saténu

3. Plemena: rozeta, rex, us. teddy, ch. teddy, vše i v saténu

4. bezsrstá morčata

5. jednobarevná morčata a vícebarevná morčata

6. individuální téma

Témata školení v druhém roce

1. Plemena: sheltie, coronet, peruánec, vše i v saténu

2. Plemena: texel, merino, alpaka, lunkarya peruánec, vše i v saténu

3. aguti/ argente, solid aguti/argente, tříslová kresba

4. morčata s kresbou, neuznaná plemena a barvy

5. individuální téma

6. shrnutí probraných témat + příprava ke zkoušce

Přednášky

1. veterinární prevence

2. všeobecná genetika

3. genetika morčete

Další požadavky

1. přísezení při posuzování (min. 10x)

2. asistence při registraci (min. 3x)

3. účast na výstavě s vlastními odchovy (min 8x)

ŠKOLENÍ PROBÍHAJÍ V DVOULETÝCH CYKLECH, V PŘÍPADĚ JEDNÉ ABSENCE/ ROK JE MOŽNÁ NÁHRADA NA INDIVIDUÁLNÍM ŠKOLENÍ TÉHOŽ ROKU. PŘI VÍCE ABSENCÍCH ABSOLVUJE ADEPT TÉMATA V DALŠÍM CYKLU, TJ. ZA 2 ROKY!!!