Protokol ze zasedání sekce morčat EE, 22. 5. 2009 Ovifat- Belgie

Info-starší

 

1. Zahájení

Evelyne van Vliet zahájila zasedání v  8.20 a všechny srdečně přivítala, zvláště nové delegáty Aldonu Czerniakowskou a Daniela Perez-Guerru.

 

2. Prezence

Evelyne van Vliet, Anglie; Flor Dickens, Belgie; Helmut Sakac, Rakousko; Petr Tejml, ČR;

Priska Küng, Švýcarsko; Sigrid Tooson zastupující Christiana Kocha, Německo; Jo Kursuize, Holandsko; Aldona Czerniakowska, Polsko;

Daniel Perez-Guerra, Španělsko a Geert de Clercq, Belgie.

Delegáti chyběli z Portugalska, Slovinska, Ruska, Švédska a Francie.

3. Zpráva ze zasedání 2. 5. 2008 v Pule- HR

Všichni byly seznámeni s protokolem a nikdo neměl žádné otázky..

4. Volby v sekci morčat EE

4A Prezident sekce

Evelyne van Vliet

4B Viceprezident sekce

Helmut Sakac

4C Sekretářka sekce

Priska Küng

5. Volby standardové komise morčat EE

Evelyne van Vliet, Flor Dickens, Helmut Sakac, Lena Tysk setrvávají ve funkci

Na páté místo byli dva kandidáti: Petr Tejml (ČR) a Christian Koch (Německo). Hlasování- sedmkrát pro Petra Tejmla, dvakrát pro Christiana Kocha. Petr Tejml byl zvolen do standardové komise.

6. Volby ve standardové komisi morčat EE

6A Prezidentka

Evelyne van Vliet

6B Víceprezident

Petr Tejml

6C Sekretář

Helmut Sakac

7. Korespondence a informace

Informace o korespondenci s novými členy.

Diskuze o posuzování v Nitře, způsob hodnocení barev bude upřesněn na místě.

Urs Freiburghaus byl potěšen počtem delegátů v sekci morčat a přál by si vystavení alespoň 500 morčat na EV v Nitře. Minimum by mělo být 300.

8. Zpráva ze zasedání prezidia 14.2.2009 a 21.5.2009

Diskuze nad umožněním členství v EE dvěma organizacím z jednoho státu.

Posuzovatelé EE by měli mít absolvovaná 4 školení organizovaná EE nebo hodnocení na EV a školení do počtu čtyř.

Diskuze nad vyloučením Herberta Janssena z německé organizace MFD a listiny posuzovatelů EE. Posuzovatelé EE by měli být jen z členských organizací.

Příští zasedání bude 13. -15. 5. 2010 v Toledu, Španělsko

9. Zpráva ze standardové komise

Přítomni byli jen tři členi, jako host byl pozván Petr Tejml a Sigrid Tooson.

Do standardu bylo popsáno plemeno Lunkarya- peruánec, které bylo uznáno na minulém zasedání.

Bezsrstá morčata byla opět zamítnuta, neboť jsou v rozporu s reglementem EE.

Rozsáhlá diskuze o hodnocení barvy a kresby u dlouhosrstých morčat a plemen se strukturovanou srstí.

10. Evropský standard

133 standardů bylo prodáno v loňském roce. Vzhledem ke špatné kvalitě tisku byly distribuovány dotisky.

Pro standardovou komisi bude ročně získáno 1000 Eur.

11. Představení nových členů

Aldona Czerniakowska, Polsko

Daniel Perez-Guerra, Španělsko

12. Zpráva z EV morčat Twello- NL červen 2008

700 morčat z devíti zemí.

Evelyne poděkovala holandské organizaci za pořádání výstavy.

Bylo uděleno 15 evropských šampiónů (foto v archivu na stránkách EE)

13. Zpráva o EV morčat - Etziken- CH, 14.- 15. 5.  2011

Tři speciální EV výstavy: 2. EV hladkých morčat, 1. EV plemen se strukturovanou srstí a 1. EV výstava dlouhosrstých morčat.

Aktuální informace na www.cavia-meerschweinchen.ch.vu

14. EV Nitra (Slovensko) 20.- 22. 11.  2009

Uzávěrka přihlášek je 1.10. 09 a přihlášky zpracuje Evelyne van Vliet

Klecné je  6€, zápisné 12€ a katalog 12€.

Více informací  o výstavě je dostupné u členských organizací.

Diskuze nad zajištěním klecí, napáječek a krmení.

Každá země by měla poskytnout propagační a reklamní předměty své organizace, ne však prodejné, ale jen zdarma nabízené.

15. Zpráva ze školení posuzovatelů  Retie- Belgie 14.- 15. 5. 2009

Poděkování Floru Dickensovi za organizaci.

Zpráva a foto jsou na stránkách EE.

16. Školení posuzavatelů v roce 2010

20.-21. 3.  2010 v Anglii, přesnější informace budou doplněny později.

Téma: US-Teddy, Rexové (Sigrid Tooson-přednáška o us. teddy)

Každá členská země může vyslat libovolný počet posuzovatelů.

Sestavena pracovní komise pro tvoření posuzovatelských zkoušek a školení pro adepty na posuzovatele ze zemí, které nemají dosud vlastní posuzovatele.

Členové komise: Evelyne van Vliet, Petr Tejml, Helmut Sakac a evt. Christian Koch

Adeptství trvá 5 let, úrovně: posuzovatel C / B / A. Školení a semináře. Přednáška z genetiky, veterinární prevence. Adepti budou po přednáškách a školeních rovnou skládat zkoušky.

Školení a přednášky by měly být přístupné pro všechny adepty z členských zemí.

17. Informace od pracovní skupiny „Internet"

Informace zasílat na Webmastera. Dosud chybí francouzské překlady.

18. Nemoci

Diskuze o vnějších parazitech, doporučeno používání přípravku Strongholt

19. Diskuze

Kolekce: se skládá ze 4 zvířat stejného plemene, barvy, věkové třídy a musí být zastoupena obě pohlaví.

Helmut Sakac ukázal nové propisovací bodovací lístky na EV.

20. Zakončení

Zasedání bylo ukončeno v 17. hod

Petr Tejml, 22.5. 2009