Info-starší

Datum: 20. 2. 2010 Místo konání: Rychnov nad Kněžnou Přijímací komise: M. Králíčková, P. Mydlářová, P. Švarová, P. Tejml, D. Vítková Z 8 uchazečů splnila písemnou teoretickou zkoušku jedna uchazečka, Anna Havlínová. Úspěšně prospěla i u praktické zkoušky a byla 20. 2. 2010 přijata za adepta na posuzovatele morčat. Zapsal: P. Tejml Pokračovat ve čtení...

ÚOKCHM VYHLAŠUJE PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ADEPTŮ PRO ODBORNOSTI – morčata ÚOKCHMH oznamuje konání příjímacího pohovoru k adepství pro všechny odbornosti drobných hlodavců (morčata, potkani, myšky). Pohovor se bude konat v sobotu 20.2.2010 v Domě chovatelů, ulice - Trčkova 437, v Rychnově nad Kněžnou. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně základních znalostí o chovu a standardech příslušných druhů zvířat v dané odbornosti a zásad Stanov ČSCH. Přihlásit se může jakýkoli člen ČSCH, po dosažení věku 16 let, který má řádně zaplacené členské příspěvky… Pokračovat ve čtení...

místo:         PRAHA 8, MAŠKOVA 3, ČSCH Datum:       29. 11. 2009 přítomní ZA ÚOK a sbor posuzovatelů:        Jiří Dobiášovský, Eva Dýnková, Andrea Kroftová, Petra Mydlářová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová přítomní ZA REVIZNÍ KOMISI ÚOK:          Michaela Králíčková, Radka Machová, Ondřej Výšek přítomní ZA odborné odd.čsch:       Tomáš Marušák zapsala:     Petra Mydlářová     schůze Úok schválila: Změny standardu morčat s platností od 1.1.2010, kromě výstavy konané 30.1.2010 ve Veltrusech. Pro výstavu ve Veltrusech platí i pravidla… Pokračovat ve čtení...

Datum konání: 26. 9. 2009 Místo konání: Rychnov nad Kněžnou Přítomní čeleni ÚOK CHM: Dobiášovský Jiří, Ing; Kroftová Andrea, Mgr; Tejml Petr, Ing; Švarcová Petra; Vítková Denisa, MVDr. Za revizní komisi: Výšek Ondřej Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení Čl.7 Minimální standardy  pro zabezpečení ochrany a pohody zvířat Minimální standardy, pokud je nezbytné během veřejného vystoupení nebo svodu ustájení, jsou pro: Morčata a jiní drobní hlodavci Kategorie zvířat Přibližná hmotnost zvířat Minimální výška klece v cm Minimální podlahová… Pokračovat ve čtení...

Podmínky a více info na : http://www.entente-ee.com/englisch/Shows.html Přihláška ke stažení na: http://www.entente-ee.com/englisch/sparten/Pr%E4sidium/Europaschau%20Nitra%202009/Meldebogen%20Cavia%20E.pdf V angličtině vyplněné a podepsané přihlášky zašlete oskenované na  ptejml@seznam.cz nejpozději do 28.9.2009 Informace k platbám budou upřesněny (pravděpodobně půjde o platbu v EUR na ČSCH, kde bude následně centrálně zaslána). Pokračovat ve čtení...

místo: PRAHA 10, Toulcův dvůr Datum: 14. 8. 2009 přítomní: Jiří Dobiášovský, Andrea Kroftová, Petra Mydlářová, Petr Tejml, Denisa Vítková, Petra Švarcová zapsala: Petra Mydlářová     schůze Úok schválila: - Termín vydání aktualizovaného standardu morčat 1.1.2010 - Přeřazení plemene lunkarya peruánec ze standardu B do standardu A od 1.1.2010 - Zadání jazykové korektury standardu morčat a rozšíření o fotografie plemen - Doplnění standardu o položku výluka - nesplňuje specifika plemene - Registrační řád - zrušení možnosti registrovat tříslová morčata… Pokračovat ve čtení...

1. Zahájení Evelyne van Vliet zahájila zasedání v  8.20 a všechny srdečně přivítala, zvláště nové delegáty Aldonu Czerniakowskou a Daniela Perez-Guerru.   2. Prezence Evelyne van Vliet, Anglie; Flor Dickens, Belgie; Helmut Sakac, Rakousko; Petr Tejml, ČR; Priska Küng, Švýcarsko; Sigrid Tooson zastupující Christiana Kocha, Německo; Jo Kursuize, Holandsko; Aldona Czerniakowska, Polsko; Daniel Perez-Guerra, Španělsko a Geert de Clercq, Belgie. Delegáti chyběli z Portugalska, Slovinska, Ruska, Švédska a Francie. 3. Zpráva ze zasedání 2. 5. 2008 v Pule-… Pokračovat ve čtení...

Vážené chovatelky, chovatelé, na 1.výstavě morčat v Žatci se bude konat ustavující schůze nové specializované Základní organizace chovatelů morčat Ústeckého kraje. Tato organizace má za cíl rozšířit chovatelskou základnu v Ústeckém kraji, případně v přilehlých okresech, přiblížit chovatelství i členům v okrajových částech republiky a využít možnosti dotací EU pro příhraniční oblasti. Pokud budete mít zájem o členství v této Základní organizaci, můžete se zúčastnit ustavující schůze v Žatci, ul.Volyňských Čechů 2444 dne 23.5.2009 v odpoledních… Pokračovat ve čtení...

ÚOKCHMH vyhlásila na  21.2. a 22.2.2009 možnost složení adeptské zkoušky pro zájemce z řad chovatelů a členů ČSCH. Přihlásilo se 5 zájemců z řad chovatelů morčat (Ivana Dobiášovská, Kateřina Flídrová, Miroslava Hochová, Max Nováček a Petra Rusnoková) a 4 zájemci z řad chovatelů myšek (Lucie Bělinová, Zuzana Karasová, Miroslava Veselá a Pavla Zemanová).  Testy se skládaly z teoretické a praktické části. Novou adeptkou na posuzovatelku morčat se stala Ivana Dobiášovská a novými adeptkami na posuzovatelky myšek poté Zuzana Karasová a Miroslava Veselá. Po… Pokračovat ve čtení...

30.10.2008 Stránky jsou v přípravné fázi, již brzy Vám přinesou nové informace. Pokračovat ve čtení...