Zápis z jednaní ÚOK 8.února 2023

Info-2023

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 08. 02. 2023

Jednání svolala: A. Kroftová, jednání řídil: J. Dobiášovský, datum konání: 08. 02. 2023 od 20:00 online,

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká, Pavel Žák, od 20:07 Ing. Petr Tejml

Omluveni: od 20:07 Petra Koťátková

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
 2. Kontrola plnění dřívějších úkolů
 3. Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat
 4. Příprava celostátní volební konference sekce
 5. Aktualizace pravidel chovu osmáků a křečků
 6. Proplacení 2 letenek a účastnických poplatků na jednání EE
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: Markéta Čacká

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Změna programu: Před diskuzi zařazeny 2 body: Aktualizace pravidel chovu osmáků a křečků a Proplacení 2 letenek a účastnických poplatků na jednání EE

Schváleno

Ad 2) Kontrola plnění dřívějších úkolů

Hodnocení posuzovatelů - formulář vyplnili všichni aktivní posuzovatelé potkanů a morčat v roce 2022 - kromě posuzovatelky morčat Denisy Vítkové. Předseda Sboru posuzovatelů morčat Petr Tejml je pověřen získáním údajů do tabulky pro vyhodnocení činnosti posuzovatelů za rok 2022 na celostátní konferenci sekce chovatelů hlodavců.

Schváleno

Ad 3) Korespondence a návrhy sboru posuzovatelů morčat

Posuzovatelé morčat předložili plán školení adeptů:

18.3. Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou Eliška Poláčková - všeobecná genetika, genetika morčat

20.-16.4. Forpets Praha Andrea Kroftová - veterinární prevence

22.-7. 5. 2023 2. klubový šampionát Olomouc Jiří Kytner - barvy: aguti/argente, solid aguti/argente, tříslová kresba

27.5. 2023 - 5.Duo výstava v Dětkovicích Eliška Poláčková individuální téma

29.-13. 8. 2023 - 22. Speciální výstava Praha Eva Bednárová - Další plemena a barvy: morčata s kresbou, neuznaná plemena a barvy, Andrea Kroftová - individuální téma

31.10. 2023 - Exotika 2023 Lysá nad Labem Eva Levá - plemena: texel, merino,alpaka, lunkarya peruánec

33.-18.11. 2023 - Celostátní výstava CHOVATEL Lysá nad Labem Andrea Kroftová, Eva Bednárová - individuální téma

Příspěvky na rok 2023 - stav výběru - info Andrea

Vyjádření sboru posuzovatelů morčat k uznávacímu řízení na plemeno morčat minipli: Pro nedostatek výstav v roce 2021 doporučeno pokračovat v uznávacím řízení i v roce 2023. ÚOK CHHL souhlasí s návrhem sboru posuzovatelů.

Na konci roku 2023 je žadatel povinen odeslat koordinátorovi uznávacího řízení sboru posuzovatelů morčat předepsané doklady pro uznání nového plemene. Po zpracování sbor posuzovatelů předloží návrh na rozhodnutí ve věci uznávacího řízení na plemeno morčat minipli ke schválení ÚOK CHHL. Žadatel bude o postupu vyrozuměn.

Schváleno

Aktualizace standardu morčat schválena ke zveřejnění.

Schváleno

Proběhlé výstavy v roce 2023 - 7. 1. 2023 - 9th Winter Double Cavy Show, 28. 1. 2023 - Pepova Krýstava 3!

Informace o připravovaných výstavách v roce 2023:

Výstavy jiných subjektů:

Mníšek pod Brdy – Vacek, Benešov n. Pl. – Kadlecová, Rychnov n. Kn. - Dobiášovský, 2nd Prague Cavy Show - Kroftová, Velkolosenické výstavy morčat - Kroftová

Výstavy SOCHM:

49th - 52nd Cavy Show For Pets, 22. speciální výstava morčat, 11th Double cavy Show Lysá nad Labem 2023

Výstavy: SZOCHVM

Olomouc, Exotika Lysá

Výstavy SOCHP:

  1. 2023 ČESKÁ MYŠ 2023,

13.–16. 4. 2023 Potkani a další hlodavci na veletrhu FOR PETS,

  1. 2023 Potkan Jana Žižky V,
  1. 2023 Rattus Brunensis 2023,

12.–13. 8. 2023 17. Speciální výstava potkanů,

září 2023 8. Ostravské šťurování,

říjen 2023 Zálezelský Myšmaš,

17.–18. 11. 2023 Podzimní výstava CHOVATEL 2023,

9.12. 2023 Vánoční výstava

Korespondence s pí Vaňkovou ohledně možnosti chovu křečků pod ČSCH: Řešením pověřena Markéta Čacká, která po dohodě s pouzovatelkou křečků Havránkovou předkládá návrhy pravidel chovu a registrací křečků (viz bod 5).

Ad 4) Příprava celostátní volební konference sekce

Andrea Kroftová pověřena zajištěním termínu volné zasedačky v budově ČSCH případně zajištěním jiného místa konání konference. Plánovaný termín 12.5.2023 (pátek) od 16:00. Pokud by nebyl možný, tak následně proběhne v červnu (nejpozději do 30. 6. 2023).

Volební komise byla jmenována ve složení: Jiří Dobiášovský předseda, Markéta Čacká, Andrea Kroftová.

Byla projednána kandidatura stávajících členů ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL.

Schváleno

Andrea Kroftová pověřena upozornit specializované organizace přímo řízené ÚOK CHHL na povinnost odeslání podkladů pro zápis do spolkového rejstříku.

Ad 5) Aktualizace pravidel chovu osmáků a křečků

Schváleny předložené texty, budou zveřejněny na rodent.cz.

Ad 6) Proplacení 2 letenek a účastnických poplatků na jednání EE

Proplacení 2 letenek a účastnických poplatků 17.5. - 21.5.2023 do Bulharska na jednání EE.

Schváleno

Ad 7) Diskuze

Zjištěn termín soutěže mladých chovatelů: 2. - 6. 8. 2023 v Olomouci

Ad 8) Usnesení

ÚOK CHHL pověřila:

Předsedu Sboru posuzovatelů morčat Petra Tejmla získáním chybějících údajů od Denisy Vítkové do tabulky pro vyhodnocení činnosti posuzovatelů za rok 2022.

Andreu Kroftovou zajištěním termínu volné zasedačky v budově ČSCH případně zajištěním jiného místa konání konference.

Andreu Kroftovou upozornit specializované organizace přímo řízené ÚOK CHHL na povinnost odeslání podkladů pro zápis do spolkového rejstříku.

ÚOK CHHL schválila:

Zveřejnění nové verze Standardu morčat

Pravidla chovu osmáků a křečků

Proplacení 2 letenek a účastnických poplatků 17.5. - 21.5.2023 do Bulharska na jednání EE

Jmenování komise pro přípravu voleb.

Termín příští schůze ÚOK CHHL: Proběhne 18.03.2023 v Rychnově nad Kněžnou - pokud bude něco potřeba urgentně řešit.

ÚOK CHHL vzala na vědomí:

Informace o proběhlých a plánovaných výstavách v roce 2023.

Informaci o termínu soutěže mladých chovatelů v roce 2023.

Ad 9) Závěr

Schůze ukončena 8.2.2023 v 20:52