Zápis z jednaní ÚOK 18.března 2023

Info-2023

 

Mimořádné jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 18. 03. 2023

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 18. 03. 2023 od 20:00 salonek penzionu U zvonu Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká, Petra Koťátková

Omluveni: Pavel Žák, Ing. Petr Tejml

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  2. Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců a volby
  3. Příprava rozpočtu na rok 2024 s ohledem na výstavu EE v roce 2024
  4. Diskuze
  5. Usnesení
  6. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: Markéta Čacká, ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL, nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz.

Schváleno

Ad 2) Příprava Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců a voleb

Andrea Kroftová zajistila volnou zasedačku v budově ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy

ÚOK CHHL vyhlašuje termín voleb do ÚOK CHHL a KK ÚOK CHL na Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce hlodavců na pátek 12.5.2023 od 16:00 ve velké zasedací místnosti ČSCH , Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy. Volit se bude 5 členů ÚOK CHHL a 3 členové KK ÚOK CHHL

Termín pro odevzdání potvrzených kandidátek je do 31.3.2023 na adresu uok@rodent.cz a kopii na adresu sekretariat@cschdz.eu Viz. USNESENÍ 33/ÚVV 23/1/10/1

Schváleno

Ad 3) Příprava rozpočtu na rok 2024 na základě dopisu zaslaného za sekretariátu ČSCH EE s žádostí o stanovení podmínek pro možné konání Evropské výstavy morčat v roce 2024 v Lysé nad Labem ÚOK CHHL projednala podmínky konání a pověřuje Andreu Kroftovou jednáním s ÚVV ČSCH.

Ad 4) Diskuze

Ad 5) Usnesení

Potvrzeno schválení per rollam z předchozích schůzí od listopadu 2022.

ÚOK CHHL schválila dle doporučení komise pro přípravu voleb:

termín voleb do ÚOK CHHL a KK ÚOK CHL na Ústřední konferenci delegátů chovatelské sekce hlodavců v pátek 12.5.2023 od 16:00 ve velké zasedací místnosti ČSCH , Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy Termín pro odevzdání potvrzených kandidátek je do 31.3.2023 na adresu uok@rodent.cz a kopii na adresu sekretariat@cschdz.eu

Ad 6) Závěr Schůze ukončena 18. 3. 2023 v 21:32