Zápis z jednaní ÚOK 05.září 2023

Info-2023

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 05. 09. 2023 od 20:00

 • Jednání svolala: A. Kroftová
 • Jednání řídil: J. Dobiášovský
 • Datum konání: 05.09.2023 online od 20:00
 • Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. M. Čacká, P. Koťátková a předseda sboru posuzovatelů morčat: Ing. P. Tejml
 • Omluvena: Bc. K. A. Medová

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
 2. Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců a volby – zápis do rejstříku, podklady
 3. Školení posuzovatelů morčat EE
 4. Příprava rozpočtu na rok 2024 s ohledem na výstavu morčat EE v roce 2024
 5. Schválení výstav
 6. Osmáci - schválení
 7. Posuzovatel myší - schválení
 8. Opravy na rodent.cz
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

 • Zapisovatel – Dobiášovský, ověřovatelé – všichni přítomní. Program schválen beze změn.

Ad2) Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců a volby

 • vše v pořádku, nic není potřeba dodělávat.

Ad3) Školení posuzovatelů morčat EE

 • P. Tejml informoval organizaci školení při výstavě v Belgii, A. Kroftová potvrdila zaplacení účastnických poplatků z účtu Specializované organizace chovatelů morčat (SOCHM) pro Poláčkovou a Kroftovou v celkové ceně 13350,42 Kč. Bude přefakturováno ze SOCHM ÚOK CHHL. Informace z evropského školení předají účastníci ostatním posuzovatelům na individuální akci zorganizované sborem posuzovatelů morčat začátkem roku 2024.

Ad4) Příprava rozpočtu na rok 2024 s ohledem na výstavu morčat EE v roce 2024

 • USNESENÍ 37/ÚVV 23/5/8/1: ÚVV ČSCH schvaluje konání Evropské výstavy králíků a morčat 2024 v Lysé nad Labem Hlavní osoba pro jednání za morčata je A. Kroftová. Dle sdělení pana Matouše bude pro financování zřízeno samostatné středisko v účetní osnově. O formě školení posuzovatelů morčat EE bude rozhodnuto dle toho, jak se osvědčí nový model školení z Belgie.

Ad5) Výstavy morčat a uznávací řízení

 • Dodatečné schválení zařazení výstavy do soutěže (3. a 4. výstava Štěpánov) Schváleno – bude zařazeno do soutěže po doplnění chybějících sloupců do excelu z emailu 14.8.2023

 • Zařazení výstavy v Pcherách do soutěže. Pořadatel je Medová, odb. garant Formánek – posuzuje A. Kroftová a zajistí případnou organizační pomoc pro konání 1. výstavy

 • Uznávací řízení – A. Kroftová přepošle podklady od Z. Halamové k vyjádření za sbor posuzovatelů morčat. Nutno rozhodnout do listopadu, aby případné změny ve Standardu mohly začít platit od 01.01.2024

Ad6) Osmáci

 • Odborná komise pro chov osmáků zvolila svou předsedkyní Evu Šrámkovou

ad7) Jmenování posuzovatele myší:

 • ÚOK CHHL jmenuje pana Michala Foxe posuzovatelem myší. Údaje ke zveřejnění na rodent.cz: Bc. Michal Fox, tel.+420 728613756, e-mail: fox-michal@seznam.cz

Ad8) Oprava rodent.cz Zajistí Dobiášovský

 • změna příjmení, posuzovatelka Eva Onderková je nově Eva Slívová.
 • Oprava textu u Fuksové - vyřazena z evidence z důvodu nesplnění povinností posuzovatelky morčat

Ad9) Diskuze

 • prezentace ostatních hlodavců na Evropské výstavě 2024 v Lysé nad Labem - ÚOK CHHL podporuje

Ad10) Usnesení

 • ÚOK CHHL schvaluje zápis z jednání a úkoly z jednání uvedené výše.

Ad11) Závěr

 • Schůze ukončena v 20:50