Zpráva o přijímacím řízení na adepty na posuzovatele potkanů

Info-2022

 

Zkouška pro adepty na posuzovatele potkanů a posuzovatele potkanů proběhla 19. 11 2022

ÚOK CHHL jmenovala zkušební komisi ve složení Michela Švrčková – předsedkyně, členové komise - Andrea Kroftová a Markéta Čacká. Otázky do testu připravila ÚOK CHHL ve spolupráci se zástupci sboru posuzovatelů.

Ke zkoušce na adepta posuzovatele poslali platné přihlášky 3 zájemci se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Písemná část zkoušky se skládala ze 41 otázek rozdělených do 4 částí, z toho bylo 5 otázek testových s jednou správnou odpovědí a 36 otázek s otevřenou odpovědí.

Praktická zkouška proběhla formou posouzení 3 potkanů.

1 zájemkyně před vyhodnocením od zkoušky odstoupila.

Obě části zkoušky zájemkyně absolvovaly úspěšně. Předsedkyně zkušební komise oznámila jednomyslný celkový výsledek přijímacího řízení takto:

Ivana Gáliková- uspěla Tereza Lubijová- uspěla

Ke zkoušce na posuzovatele potkanů poslal platnou přihlášku 1 zájemce se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Písemná část zkoušky se skládala celkem ze 30 otázek, z toho bylo 5 otázek testových s jednou správnou odpovědí a 25 otázek s otevřenou odpovědí.

Praktická zkouška proběhla formou posouzení 5 potkanů.

Obě části zkoušky adeptka absolvovala úspěšně. Předsedkyně zkušební komise oznámila jednomyslný celkový výsledek přijímacího řízení takto:

Barbara Sadrakula- uspěla