Zápis z jednaní ÚOK 29. červen 2022

Info-2022

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 29.06.2022 Online jednání svolala: A. Kroftová Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 29.06.2022 Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, Ing. Markéta Čacká. Omluveni: Pavel Žák, Petra Koťátková

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu
  2. Reakce na žádost Tomáše Vacka obdrženou 29. 06. 2022
  3. Usnesení
  4. Závěr

Ad 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu Zapisovatel: M. Čacká Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz. Schváleno

Ad 2) Reakce na žádost Tomáše Vacka obdrženou 29. 06. 2022 Chovatel podal žádost o vystavení šampionátů bez doložení posuzovacích archů z výstav pořádaných pod IČO 49832506, Eva Véghová, zastoupena zaměstnankyní Jarmilou Podzemskou ve dnech 6. 11. 2021 a 5. a 6. 3. 2022 (dále jen “výstavy v Olbramovicích”), protože tyto nebyly zmíněnou pořadatelkou dodány ani po opakovaných urgencích chovatelů a ÚOK CHHL.

Vzhledem k tomu, že tato situace ztěžuje chovatelům získání šampionátů u jejich zvířat, ÚOK CHHL se rozhodla povolit vystavení šampionátů na základě naskenovaných a doložených posuzovacích lístků z výstav v Olbramovicích.

Dále se ÚOK CHHL rozhodla, že další výstavy v Olbramovicích nebo pořádané výše uvedenou pořadatelkou nebudou nadále započítávány do soutěže ČSCH z.s., ÚOK CHHL – Morče šampion a to z důvodu opakovaného nedodržování pravidel této soutěže.

Ad 3) Usnesení ÚOK CHHL se usnesla:

  1. Povolení vystavení šampionátů správcem šampionátu na základě naskenovaných a doložených posuzovacích lístků z výstav v Olbramovicích
  2. Další výstavy v Olbramovicích nebo pořádané výše uvedenou pořadatelkou, ÚOK CHHL nebude nadále započítávat do soutěže ČSCH z.s., ÚOK CHHL – Morče šampion.

Ad 4) Závěr Schůze ukončena 29. 6. 2022 v 21:50.