Zpráva o přijímacím řízení na adepty na posuzovatele morčat

Info-2021

 

ÚOK CHHL pověřila svým rozhodnutím Petra Tejmla předsedu sboru posuzovatelů morčat organizací a řízením přijímací zkoušky na adepty na posuzovatele morčat.

Petr Tejml jmenoval zkušební komisi ve složení Petr Tejml – předseda, členky Eva Bednárová a Lenka Fuksová. Ta se však nedostavila, proto do komise byla jmenována Andrea Kroftová. Otázky do testu připravili Petr Tejml, Denisa Vítková a Petra Tomášková.

Ke zkouškám poslali platné přihlášky 4 zájemci se splněnými podmínkami pro účast na zkoušce. Zkouška se skládala z testu s 30 otázkami, z čehož některé otázky měly i více správných odpovědí.

Zkušební komise oznámila výsledek přijímacích zkoušek takto:

  • Michaela Steinerová – uspěla
  • Zuzana Halamová – neuspěla
  • Kreuz David - neuspěl
  • Lencová Nikola – neuspěla

ÚOK CHHL byla poté kontaktována jednou (podepsanou) chovatelkou morčat s žádostí o prověření zkoušky. ÚOK CHHL si od předsedy zkušební komise vyžádala příslušný test a prověřila údaje ze žádosti a průběh zkoušky.

Prověření přijímacího řízení ÚOK CHHL:

V řádu pro posuzovatele ČSCH je uvedeno: “Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně základních znalostí o chovu a standardech příslušných druhů zvířat v dané odbornosti a zásad Stanov ČSCH. “

Výsledek prověření:

Zásady stanov se v testu neobjevily ani v jedné otázce. ÚOK CHHL hlasováním rozhodla, že většina otázek byla na adekvátní úrovni pro zkoušku na adepta na posuzovatele morčat. Výhrady ÚOK CHHL byly k 11 otázkám ze 30 a to různé důležitosti. Protože některé diskutabilní odpovědi mohly ovlivnit výsledek testu, tak ÚOK CHHL vypisuje další termín přijímacích zkoušek na srpen 2022. ÚOK CHHL připraví ve spolupráci se sborem posuzovatelů morčat do 30.6.2022 soubor 100 až 200 schválených otázek a správných odpovědí. Z této sady zkušební komise vybere 30 k přijímací zkoušce na adepta.