Zápis z jednání ÚOK prosinec 2021

Info-2021

 

Jednání mimořádné schůze ÚOK CHHL ve středu 15.12.2021 od 20:00

 • platforma google meet
 • Mimořádnou schůzi svolala Andrea Kroftová, přizván předseda sboru posuzovatelů morčat Petr Tejml.
 • Přítomni online: Markéta Čacká, Andrea Kroftová, Petra Koťátková, Pavel Žák, Jiří Dobiášovský, Petr Tejml
 • Schválen zapisovatel: Andrea Kroftová
 • Ověřovatelé: všichni přítomní členové ÚOK CHHL, schůze není nahrávána
 • Schváleno doplnění programu o volbu delegáta na Zasedání EE v Bosně.

Program:

 1. Zpráva o přípravě, průběhu a výsledku adeptských zkoušek na posuzovatele morčat. Obdržena žádost o projednání průběhu a výsledku adeptských zkoušek.
 2. Novelizace registračního řádu po vyjádření sboru posuzovatelů
 3. zabezpečení agend ÚOK CHHL na příští rok. Poplatky. Termíny, atd.
 4. Delegát na zasedání EE -
 5. Diskuze na témata:
  • poradce chovu
  • termín celostátní konference odbornosti
  • zpráva z EE na rodent.cz
 6. Info z VH

Ad 1) Žádost o projednání proběhlé adeptské zkoušky morčata Předseda zkušební komise Petr Tejm dostal za úkol vypracovat písemnou zprávu o průběhu a výsledku adeptských zkoušek. Petr Tejml slíbil poslat vyjádření do 7 pracovních dnů.
Poslat ÚOK CHHL vyplněné přihlášky za adepta = podklad kontroly plateb. Termín 31.12. 2021

Ad 2) Novelizace Registračního řádu Předseda sboru posuzovatelů morčat Petr Tejml byl pověřen projednáním návrhu novelizace registračního řádu z přiloženého dokumentu s ostatními posuzovateli s úkolem navrhnout úpravy vedoucí ke zpřísnění registračního řádu pro morčata. 10.12.2021 ÚOK CHHL obdržela zprávu Petra Tejmla.

Ad 3) zabezpečení agend ÚOK CHHL na příští rok. Poplatky. Termíny, atd.

 • ÚOK CHHL pověřuje pro rok 2022 Specializovanou organizaci chovatelů morčat (SOCHM) vedením registrací morčat a Specializovanou organizaci chovatelů potkanů (SOCHP) vedením registrací potkanů. Povinností specializovaných organizací je pak v následujícím roce předložit na celostátní konferenci sekce tabulku s počtem úkonů a datem převodu peněz na účet ČSCH v členění níže:
Úkon a zodpovědnost Částkavybíraná SO odvod do ÚOK CHMH
registrace morčete - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana s PP - posuzovatel 30,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP - posuzovatel 90,- Kč 5,- Kč
registrace potkana bez PP s vydáním PP 110,- Kč 15,- Kč
vydání PP – posuzovatel pověřený vydáváním PP 70,- Kč 10,- Kč
šampionát člena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 100,- Kč 10,- Kč
šampionát nečlena ČSCH - zodpovídá správce šampionátů 200,- Kč 50,- Kč
certifikát chs - zodpovídá správce certifikátů 100,- Kč 10,- Kč
změna názvu chs na základě povolení ÚOK CHMH 1 000,- Kč 1 000,- Kč
poplatek do vzdělávacího fondu (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
přijímací zkoušky (1 adept, 1 posuzovatel) – předseda sboru posuzovatelů 500,- Kč 500,- Kč
duplikát CAC - posuzovatel 50,- Kč 0,- Kč

ÚOK CHHL projedná možnost rozdělení agend mezi SOCHM a SZOCHVM.

Usneseno:

Ad 1) adeptské zkoušky Ukládá předsedovi sboru posuzovatelů morčat :

 • Vypracovat písemnou zprávu o průběhu a výsledku adeptských zkoušek. Ve zprávě uvést jaké bylo složení komise, kdo připravoval otázky a poslat test, který byl předložen žadatelům o adeptství.
 • Poslat ÚOK CHHL vyplněné přihlášky za adepta (podklad kontroly plateb).

Ad 2) Novelizace Registračního řádu

 • ÚOK CHHL se domnívá, že změna navržená sborem posuzovatelů morčat není dostatečná ke zpřísnění registračního řádu, jak bylo požadováno.
 • ÚOK CHHL zjistí názory členské základny na možnosti a způsoby zpřísnění registračního řádu morčat.

Ad 3) agendy ÚOK CHHL na příští rok. Poplatky. Termíny

 • ÚOK CHHL ukládá vypracovat tabulky pověřenými SO , stejně jako v roce 2020 za rok 2021 na konferenci která proběhne v únoru 2022 podle volné kapacity zasedací místnosti na ČSCH.
 • ÚOK CHHL po konzultaci s pokladníkem SZOCHVM konstatuje, že organizace není připravena k platbě srážkové daně a proto je zcela nemyslitelné měnit od 1 . 1. 2022 způsob zajišťování administrativy spojené s výběrem a odvodem poplatků.
 • ÚOK CHHL pověřuje výbor (Josefa Krobota) – předsedu SO CHVM zjištěním, zda by SO CHVM byla ochotna vést některou agendu. Osobu zodpovědnou za evidenci a odvody peněz nutno sdělit do jednání Celostátní konference odbornosti chovatelů hlodavců v roce 2022.
 • ÚOK CHHL schvaluje paušální odměny funkcionářů dle předloženého návrhu uvedeného v rozpočtu na rok 2021.

Ad 4) Zasedání EE v Bosně

 • ÚOK CHHL rozhodla o objednání a zaplacení letenek do Bosny na zasedání zasedání EE pro zvolenou stálou delegátku za odbornost morčat Andreu Kroftovou a člena standardové komise morčat při EE Petra Tejmla.

Ad 5) diskuze

 • Termín celostátní konference odbornosti - 11.únor 2022
 • Na ostatní dotazy a návrhy vznesené v odpovědi za sbor posuzovatelů odpovíme po projednání na řádné schůzi. Termín do 30 dnů.
 • Zpráva z jednáni EE

A6) Info z VH - zveřejněno na http://www.cschdz.eu/

Jednání bylo ukončeno ve 22:00.