Zápis z jednání ÚOK prosinec 2020

Info-2020

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 21.12.2020

Jednání svolala: A. Kroftová - jako telekonferenci Jednání řídil: J. Dobiášovský Datum konání: 21.12.2020 ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká, Pavel Žák KK ÚOK CHHL: Ing. Barbora Belešová, Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS. Podklady za Sbor posuzovatelů morčat ÚOK CHHL: Ing. Petr Tejml

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Úkoly z ústřední konference chovatelské sekce viz. rodent.cz,
 3. Dřívější úkoly (stav plnění), viz. rodent.cz,
 4. KK ÚOK CHHL
 5. Odbornost morčat Zpráva sboru posuzovatelů morčat
 6. Odbornost potkanů Zpráva sboru posuzovatelů potkanů Zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů
 7. Výstavy
 8. Diskuse
 9. Usnesení + věci elektronicky schválené
 10. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz Hlasování (5-0-0)

Ad2) Úkoly z Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců z 31.01.2020

Konference ukládá:

 • ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou souboru xxx.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK – 21.12. průběžně plněno, trvá
 • ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz – 21.12. 2020 splněno
 • ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů – 21.12. 2020 splněno, veřejná část na www.rodent.cz
 • Údaje o posuzovatelích doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace – 21.12. 2020 splněno, chybí některé historické údaje o posuzovatelích

Ad3) Dřívější úkoly

 • zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany – 21.12. 2020 úkol trvá, aktuálně není ještě zpracován aktualizovaný hlavní předpis
 • vypracovat a zveřejnit na rodent.cz - Prohlášení o zdravotním stavu hlodavců účastnících se výstavy - úkol Dobiášovský
 • pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu/standardu pro morčata i potkany - 21.12. 2020 registrační řád pro morčata aktualizován
 • zveřejnit na www.rodent.cz odpovědné osoby za vedení plemenných knih – Andrea Kroftová - morčata, Hana Havránková – potkani, 21.12. 2020
 • A. Kroftová byla pověřena předáním požadavků na doplnění členské evidence o posuzovatele potkanů a posuzovatele křečků. 21.12. 2020 - splněno, přidáno do výběru v db ČSCH, z. s.
 • převedení webu na nový redakční systém - aktualizace webu rodent.cz

Ad4) KK ÚOK CHHL

 • dořešeny kauzy z předcházejícího období

Ad5) Zpráva z odbornosti morčat

 • Březnové školení posuzovatelů EE v roce 2020, které se mělo konat ve Varšavě bylo na základě koronavirové situace přesunuto na listopad, na základě nepříznivé epidemiologické situace bylo zrušeno. Částečně krácené poplatky by měly být zaslány zpět na účtu, odkud byly přijaty.
 • Dne 28. 6. 2020 proběhla ustavující schůze Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat. Ustavující schůze se zúčastnilo 16 členů. Dne 24.10.2020 byla organizace přímo řízená ÚOK CHHL s názvem Český svaz chovatelů, z.s., Specializovaná základní organizace chovatelů výstavních morčat, zapsána do spolkového rejstříku.
 • S ohledem na epidemiologickou situaci - výstava Chovatel 2020 zrušena, bude přijímací řízení pro adepty na posuzovatele probíhat až v rámci 21. Speciální výstav morčat v srpnu 2021.
 • Přišla žádost o zařazení minipli do uznávacího řízení.
 • Aktuálně není aktivní žádný adept na posuzovatele morčat.
 • Zpráva sboru posuzovatelů morčat
 • Sbor posuzovatelů morčat navrhnul úpravy:
 • Podle EE standardu mohou posuzovat na českých výstavách jen oficiální posuzovatele EE, nebo posuzovatelé z členských organizací EE s dostatečnou erudicí.
 • Úpravu a doplnění podmínek soutěže CAC od 01.01.2020 takto: max. počet posudků na jedné výstavě započítaných do soutěže CAC je za jeden výstavní den od 01.03.2020 jsou dva posudky.
 • Sbor posuzovatelů morčat aktualizoval registrační řád s platností od 1.1. 2021.
 • Vzal na vědomí Žádost o zařazení minipli do uznávacího řízení. Podmínky

Ad6) Zpráva z odbornosti potkanů

 • Sbor posuzovatelů potkanů zavedl povinnost schvalování vrhů potkanů u chovatelských stanic, které začnou chovat v roce 2020 a dále. Schvaluje se prvních 5 vrhů. Cílem je zabezpečit začátečníkům základní informace o tom, jak plánovat vrh a celkové podpořit vzdělávání začátečníkům. Schvalovací povinnost se týká i třetího vrhu na samici u všech chovatelů.

Ad7) Výstavy

 • Specializovaná organizace chovatelů morčat uspořádala 1st Czech Virtual Cavy Show, která měla velký ohlas i v zahraničí.
  1. Speciální výstava morčat byla z důvodu nákazové situace přesunuta na 6. - 8. 8. 2021. V tomto termínu proběhne přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat. Podrobnější informace budou dostupné do konce června 2021.
 • Ve dnech 3. - 6. září se konala 37th - 40th Cavy Show For Pets na výstavišti v Letňanech., která byla přesunuta z dubna. I přes nepříznivou epidemickou situaci byla výstava pěkně obsazena. Výstavu podpořili dlouhodobí partneři Generální sponzor s podestýlkou Asan a Tommiland a hlavní partner výstavy firma Brit.
 • Plánovaná listopadová výstava Chovatel 2020 byla přesunuta na leden 2021 a pro nepříznivý vývoj epidemické situace byla bez náhrady zrušena.
 • SO chovatelů potkanů se podařilo v roce 2020 realizovat 2 výstavy, v únoru Pepovu Krýstavu a v srpnu Českou myš 2021.

Ad8) Diskuse

Diskuzní příspěvky:

 • Rozpočet - osnova
 • nad navrhovanými změnami - Stanovy ČSCH
 • plánování termínu celostátní konference odbornosti - po rozvolnění opatření

Ad9) Usnesení

Vzato na vědomí - hlasování (5-0-0)

 • Další aktualizace členské základny proběhne na začátku únor 2021 (do konce ledna se platí příspěvky ČSCH za stávající členy).
 • Návrh rozpočtu na rok 2021 od ČSCH
 • přednesené zprávy
 • Od roku 2020 není aktivní žádný adept na posuzovatele morčat

Pověření - hlasování (5-0-0)

 • Účastí na Valné hromadě pověřeni - JIří Dobiášovský a Markéta Čacká
 • Markétu Čackou zpracováním podkladů k připomínkovému řízení - Návrh úpravy Stanov ČSCH

Schválení - hlasování (5-0-0) na návrh Sboru posuzovatelů morčat

 • podle EE standardu mohou posuzovat na českých výstavách jen oficiální posuzovatele EE, nebo posuzovatelé z členských organizací EE s dostatečnou erudicí
 • se upravují podmínky soutěže morče Šampion ČR - od 01.01.2021 se do soutěže morče Šampion ČR dají uplatnit do jednoho šampionátu maximálně 2 posudky z jednoho výstavního dne
 • registrační řád pro morčata s platností od 1. 1. 2021
 • proplacení faktury za převedení webu na novější podporovaný redakční systém - aktualizace webu rodent.cz Ondřeji Výškovi
 • vyplacení paušálních náhrad funkcionářů pro ÚOK CHHL a KK ÚOK CHHL dle rozpočtu
 • proplacení faktury firmě Sportforte za 3 447,- Kč za gravírované plakety pro zlaté platinové a diamantové chs v roce 2020
 • žádosti o uznávací řízení ÚOK chovatelů hlodavců pro plemeno minipli (morčata)
 • úhrada hostingu pro plemennou knihu potkanů v částce do 2000 Kč ročně

Ad10) Závěr

Poděkování Sboru posuzovatelů morčat za přípravu návrhu aktualizace registračního řádu. Poděkování Markétě Čacké za zpracování grafiky pro hlodavčí pexeso.

Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 20:00 Zapsal: Ing. Jiří Dobiášovský