Zápis z jednání ÚOK červen 2020

Info-2020

 

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 27.6.2020 9:00

Jednání svolala: M. Čacká, Jednání řídila: A. Kroftová

Datum konání: 27.6.2020, Dům chovatelů, Trčkova 437 , Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.

 2. Jmenování zkušení komise

 3. Usnesení

 4. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (4-0-0)

Ad2) Jmenování zkušební komise pro adeptskou zkoušku na posuzovatele potkanů

ÚOK CHHL jmenuje zkušební komisi ve složení:

Předsedkyně – Markéta Čacká

Členové – Michaela Švrčková, Helena Hanusová Lužná

Za ÚOK CHHL - Andrea Kroftová

Ad3) Usnesení

Schválena jmenovaná komise pro adeptskou zkoušku na posuzovatele potkanů

Hlasování (4-0-0)

Ad4) Závěr

Jednání bylo ukončeno 27. 6. 2020 9:15

Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne **27.6.2020 20:00**

Jednání svolala: A. Kroftová

Jednání řídil: J. Dobiášovský

Datum konání: 27.6.2020, Hotel Havel, Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

Hosté za KK ÚOK CHHL: Miroslava Zelenková, Mgr. Lenka Kovářová, DiS.

Hosté za Sbor posuzovatelů morčat ÚOK CHHL: Ing. Petr Tejml

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.

 2. Úkoly z ústřední konference sekce viz. rodent.cz,

 3. Dřívější úkoly (stav plnění), viz. rodent.cz,

 4. KK ÚOK CHHL

 5. Odbornost morčat

Zpráva sboru posuzovatelů morčat

 1. Odbornost potkanů

Zpráva sboru posuzovatelů potkanů

Zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů

 1. Výstavy garantované ÚOK CHHL,

 2. Diskuze

 3. Usnesení + věci elektronicky schválené

 4. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (4-0-0)

Ad2) Úkoly z Ústřední konference delegátů chovatelské sekce hlodavců z 31.01.2020

Konference ukládá:

 • ÚOK CHHL a tajemnici sekce průběžně aktualizovat seznam ZO se sekcí hlodavců na okresech a informovat formou *.pdf o pověřených osobách na okresech pro odbornost hlodavců členy ÚOK a KK ÚOK – 27.6 2020 průběžně plněno, trvá

 • ÚOK CHHL pověřuje jednotlivé předsedy sboru posuzovatelů aktualizovat a předložit ke schválení Registrační řád. Po schválení zveřejnit na rodent.cz – 27.6.2020 úkol trvá

 • ÚOK CHHL a předsedům sborů posuzovatelů dodat do příští schůze veřejnou a neveřejnou část evidence sborů posuzovatelů – 27.6 2020 úkol trvá, chybí historické údaje o posuzovatelích

 • Údaje o posuzovatelích doplnit na WEB – viz řád pro posuzovatele Pro každého je zde uvedeno evidenční číslo, jméno a příjmení posuzovatele, kontaktní adresa a telefon, jeho specializace – 27.6 2020 úkol trvá, chybí historické údaje o posuzovatelích

Ad3) Dřívější úkoly

 • zpracovat výstavní řád pro morčata a potkany – 27.6 2020 úkol trvá

 • vypracovat a zveřejnit na rodent.cz - Univerzální prohlášení o zdravotním stavu hlodavců účastnících se výstavy - úkol Dobiášovský

 • pověřit sbor posuzovatelů aktualizací registračního řádu/standardu pro morčata i potkany - 27.6 2020 úkol trvá Petr Tejml, Markéta Čacká

 • zveřejnit na www.rodent.cz odpovědné osoby za vedení plemenných knih – Andrea Kroftová - morčata, Hana Havránková - potkani

 • zveřejnit pracovní skupiny na www.rodent.cz – kromě 2 sboru posuzovatelů nejsou zřízeny žádné pracovní skupiny

Ad4) KK ÚOK CHHL

 • přednesena zpráva o řešení dvou stížností

 • přednesením zpráv byla pověřena předsedkyní KK ÚOK CHHL př. Markéta Čacká

Ad5) Zpráva z odbornosti morčat

SO chovatelů morčat připravila pro mladé chovatele, kteří se účastnili 2. Krajské výstavy pro mladé chovatele Středočeského kraje a Prahy v ZO Rudná u Prahy, interaktivní besedu na téma Plemena morčat. Besedu vedla A. Kroftová.

V Rychnově nad Kněžnou proběhla ve spolupráci SO chovatelů morčat s odborem morčat 26.6.2020 poradna pro mladé chovatele morčat v Rychnově nad Kněžnou – zaměřena na chov morčat a výstavnictví - jak připravit morče na výstavu, co vše může ovlivnit chovatel. Besedu vedla mezinárodní posuzovatelka Mgr. Bc. Andrea Kroftová

Březnové školení posuzovatelů EE v roce 2020 , které se mělo konat ve Varšavě bylo na základě koronavirové situace přesunuto na listopad.

Ad6) Zpráva z odbornosti potkanů

SO chovatelů potkanů připravila pro mladé chovatele, kteří se účastnili 2. Krajské výstavy pro mladé chovatele Středočeského kraje a Prahy v ZO Rudná u Prahy, interaktivní přednášku s  potkaní smysly. Přednášela Markéta Čacká.

Proběhly zkoušky adeptů na posuzovatele potkanů

Zkušební komise:

Předsedkyně – Markéta Čacká

Členové – Michaela Švrčková, Helena Hanusová – Lužná

Za ÚOK CHHL - Andrea Kroftová

Výsledek bude oznámen 28.6.2020

Další v příloze.

Ad7) Výstavy garantované ÚOK chovatelů hlodavců

Pořádáním pověřeny:

SO chovatelů morčat

 • Cavy Show Forpets

 • Speciální výstava morčat

 • Double Cavy Show Lysá nad Labem

SO chovatelů potkanů

 • Speciální výstava potkanů

21:17 přerušeno na 30:minut - večeře

Ad8) Diskuse

Diskuzní příspěvky:

Doporučení pro chovatele:

V případě zjištění výskytu osteodystrofie v chovu ÚOK CHHL doporučuje vyřazení celého vrhu a rodičů z chovu a doporučuje sledování celé linie.

Adeptské zkoušky na posuzovatele morčat proběhnou, pokud to situace dovolí, v Lysé n. L. na podzim 2020. Předsedou zkušební komise Ing. Petr Tejml, který je pověřen sestavením tříčlenné zkušební komise.

Kdyby výstava neproběhla, tak další termín bude v termínu plánované 21. Speciální výstavy morčat v Praze.

Vysvětlena nutnost uznávat výsledky do soutěže morče šampion pouze u subjektů s IČO a příslušným povolením.

Zodpovězeny všechny dotazy z e-mailů P. Tejmla.

Diskutována možnost používání EE standardu morčat na výstavách v Česku. Nutno používat i členění skupin pro ocenění dle EE. Petr Tejml se sborem posuzovatelů morčat připraví text se změnou formulace ke schválení.

Bude zapracováno do výstavního řádu, viz úkol ad 3)

Všechny schválené změny budou platit od 01.01.2021.

Konstatována všeobecná shoda na tom, že 1 morče by mělo za 1 výstavní den získat max. 2 posudky, špatně srozumitelná formulace, nutno přeformulovat text.

Ad9) Usnesení

Vzato na vědomí

Na pozici tajemnice odbornosti skončila k 31. 3. 2020 Veronika Moravcová. Agendy budou rozděleny dle domluvy s vedením ČSCH.

Účast A. Kroftové a M. Čacké náhradní soutěži za nekonané CK olympiády mladých chovatelů v Lysé nad Labem při příležitosti Celostátní výstavy Chovatel 2020

Pověření

J. Dobiášovský byl pověřen účastí na jednání ÚVV ČSCH.

A. Kroftová byla pověřena předáním požadavků na doplnění členské evidence o posuzovatele potkanů a posuzovatele křečků.

Schválení

Změna textu hlavičky formuláře - Elektronicky schváleno 21.2.2020

Pokud fyzické osoby členové ČSCH i nečlenové ČSCH pořádají výstavy a chtějí, aby výsledky byly uznané do šampionátů, musí minimálně 2 měsíce před výstavou požádat ÚOK CHMH o schválení (formulář ZDE) na email uok@rodent.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Platí pro veškeré akce pořádané od 1.3.2020.

proplacení cestovních náhrad př. Ing. Jiřímu Dobiášovskému za účast na jednání ustavující schůze Specializovaní základní organizace chovatelů ušlechtilých morčat ČSCH 28. 6. 2020 ve 16:00 v sídle ČSCH, Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy ve výši 5 Kč/km

proplacení cestovních náhrad př. Markétě Čacké jako předsedkyni Zkušení komise pro přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele potkanů, která se konala 27. 6. 2020 v Rychnově nad Kněžnou ve výši 5 Kč/km

proplacení ubytování pro členy zkušení komise pro adeptské zkoušky na posuzovatele potkanů a členy ÚOK CHHL 26.-28.6.2020 v částce 1410,- Kč za všechny

proplacení nákladů za letenky ve výši reálných nákladů max 3500,-Kč (Kroftová, Tejml, Kytner) na osobu dle doložených nákladů na školení posuzovatelů morčat EE do Waršavy, které se neuskutečnilo z důvodu vyšší moci (elektronicky schváleno)

Ad10) Závěr 22:44

Jednání ÚOK CHHL bylo ukončeno ve 22:44

Další plánované jednání v neděli 28. 6. 2020 10:00

Zapsal: Ing. Jiří Dobiášovský


Jednání ÚOK chovatelů hlodavců dne 28.6.2020 10:00

Jednání svolala: M. Čacká, Jednání řídila: A. Kroftová

Datum konání: 28.6.2020, Dům chovatelů, Trčkova 437 , Rychnov nad Kněžnou

Přítomni ÚOK CHHL: Mgr. Bc. A. Kroftová, Ing. J. Dobiášovský, P. Koťátková, Ing. Markéta Čacká

Omluven: Pavel Žák

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.

 2. Výsledek adeptské zkoušky

 3. Usnesení

 4. Závěr

Ad1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu

Zapisovatel: J. Dobiášovský

Ověřovatel: všichni přítomní členové ÚOK CHHL

Nebude se pořizovat zvukový záznam a zápis bude zveřejněn na webu – rodent.cz

Hlasování (4-0-0)

Ad2) Výsledek adeptské zkoušky na posuzovatele potkanů

Předsedkyně zkušební komise Markéta Čacká oznámila, že Ing. Barbora Belešová úspěšně složila adeptskou zkoušku.

Ad3) Usnesení

Ing. Barbora Belešová se stává adeptkou na posuzovatelku potkanů.

Hlasování (4-0-0)

Ad4) Závěr

Jednání bylo ukončeno 28. 6. 2020 9:15