Ukončení kárného opatření s A Raušovou

Info-2019

 

Ukončení kárného opatření s A Raušovou – výpis z odpovědi na odvolání
ÚKK ČSCH na své schůzi dne 22.11.2019 se po seznámení se současným stavem řízení usnesla takto:
1) Neshledala v postupu RoK ÚCHSHL procesní vady.
2) Do nálezu RoK ÚCHSHL A. Raušová v zákonem stanovené lhůtě, která jí byla v nálezu sdělena, nepodala soudu návrh na vyslovení neplatnosti tohoto nálezu, proto je tento nález  platný a vykonatelný.
3) ÚKK ČSCH v postupu RoK ÚCHSHL neshledala porušení ustanovení Stanov ČSCH ani dalších zákonů, které upravují činnost při rozhodování RoK, proto stížnost shledává nedůvodnou.

ÚOK CHHL uvítala potvrzení správného postupu a oprávněnosti svého rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že termín kárného opatření již vypršel, tak se A. Raušová může přihlásit k vykonání ověřovací  (rozdílové) zkoušky na posuzovatelku morčat a v případě úspěšného složení se stát opět aktivní posuzovatelkou morčat.
Termín adeptských a posuzovatelských zkoušek bude zveřejněn dle zájmu členů.