Zasedání EE květen 2018

Info-2018

 

Zápis ze zasedání sekce morčat- Kolding (Dánsko) 11.5.2018

Evelyne van Vliet, prezidentka sekce, přivítala přítomné delegáty z Belgie, ČR, Dánska, Holandska, Švédska a Švýcarska. Jednání se navíc zúčastnila jako host dánská chovatelka, která bude zajišťovat expozici morčat na EV v Dánsku.

Po odstoupení z funkcí rakouského delegáta a člena standardové komise není jeho místo zatím obsazeno, situace v rakouské organizaci není příznivá, hlavně z důvodu povinného značení morčat ušními známkami, které chovatelé odmítají. Německo taktéž nejeví známky aktivní účasti v EE, Jan Shop se pokusí motivovat chovatele pro účast na EV. Švédsko, Švýcarsko i Dánsko se snaží postupně prosazovat evropský standard na národních výstavách a tím více motivovat chovatele pro účast na EV. V ČR je používání evropského standardu na výstavách poměrně častou záležitostí.

Přítomní schválili zápis z loňského zasedání v Maďarsku a Evelyne van Vliet podala zprávu z generálních zasedání.

Petr Tejml přednesl zprávu ze zasedání standardové komise. Proběhly drobné textové úpravy a bylo přidáno plemeno skinny. Po dokončení překladů a korektur budou zveřejněny standardy ve třech jazycích na webových stránkách EE. Zasedaní standardové komise se poprvé účastnila nová členka Sandra Vandenbussche.

Velice pozitivně bylo hodnoceno proběhlé školení evropských posuzovatelů v Dánsku. Uspořádání školení v roce 2019 se zhostí Slovensko, organizátorka Eva Bednárová. Tématem by mělo být plemeno skinny (školitelka Lena Tysk), kresba dapple (Andrea Kroftová) a barva zlatá/oranžová (Evelyne van Vliet). Na uspořádání školení v roce 2020 bylo navrženo Holandsko nebo Polsko.

Petr Tejml informoval o EV výstavě morčat v Rakousku, kde více než 90% morčat bylo ve špatné výstavní kondici. Po dohodě s pořadateli nebyla morčata diskvalifikována, ale pouze penalizována. V každém případě je nutné zajistit do budoucna vstupní kontrolu pořadatelem před výstavou, aby se situace neopakovala.

Organizaci expozice morčat na EV v Herningu zajistí dánští chovatelé. Podklady jsou k dispozici na webových stránkách EE. Uzávěrka přihlášek je 7. 9. 2018 a bude probíhat přes kontaktní osoby jednotlivých členských zemí (ČR- Petr Tejml). Součástí expozice bude i sobotní výstava pet morčat a výstava křečků. Na hodnocení morčat jsou navrženi následující posuzovatelé: 1. Eva Helgren, 2. Annette Creutzberg, 3. Jens Lindgren, 4. Melanie Polinelli, 5. Lena Tysk, 6. Jan Schop, 7. Evelyne van Vliet.

V listopadu 2019 při celostátní výstavě v Lysé nad Labem proběhne EV výstava morčat, její součástí by měla být i COA. O uspořádání následné výstavy v roce 2020 bylo požádáno Holandsko.

Závěrem bylo dohodnuto navržení Annette Creutzberg do veterinární komise. Delegáti byli vyzváni k propagaci EV, šíření EE standardu a zasílání informací z členských zemí na webové stránky EE.

Zapsal: Petr Tejml