Zápis ze zkoušky adeptů na posuzovatele

Info-2018

 

Zápis z posuzovatelské zkoušky adeptů na posuzovatele morčat

Datum konání: 11. 8. 2018, Praha Hostivař – Toulcův dvůr, 9:00

Komise: E. Bednárová, L. Fuksová, A. Kroftová, E. Levá, A. Prikrtová, P. Tejml, D. Vítková, za ÚOK CHMH J. Dobiášovský,

Adepti: dle přihlášek ke zkoušce

Od 9:00 proběhla teoretická písemná zkouška, kterou úspěšně absolvovali všichni přítomní adepti. Od 11:00 se konala praktická část zkoušky, kterou úspěšně absolvovali Eliška Poláčková a Jiří Kytner, kteří byli navrženi ÚOK CHMH na jmenování posuzovateli. Neúspěšní adepti mají možnost vykonat opravnou zkoušku na příštím vypsaném termínu.

Zapsal: Petr Tejml

Kontrola zápisu: všichni přítomní členové komise