Zápis z mimořádného jednání ÚOK květen 2018

Info-2018

 

Zápis z jednání ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 10:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml

Přítomni za KK ÚOK: Radka Machová

Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH


Program:

  1. Zahájení, schválení programu

2.Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

  1. Reakce na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH

  2. Usnesení

  3. Závěr.


Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (4/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní (4/0/0)

Ad 3) Reakce na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH

Na zprávu reagovala členka kontrolní komise Radka Machová. Konstatovala, že paní předsedkyně KK zprávu s nikým z členů KK neprojednala a se zprávou nesouhlasí.

  1. Nesplňuje náležitosti dle pravidel zpracování zápisů ČSCH

  2. Nebyla projednána se členy KK a s obsahem zprávy nesouhlasí.

Ad 4) Usnesení ÚOK CHMH

VZALA NA VĚDOMÍ

Reakci na zprávu kontrolní komise ÚOK CHMH

POVĚŘILA

předsedkyni ÚOK CHMH přednesením zprávy na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců konané dne 20. 5. 2018 od 12:00

Ad 5) V 11:30 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.

Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní