Zápis z jednání ÚOK květen 2018

Info-2018

 

Zápis z jednání nové ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: A. Kroftová

Datum a místo konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: A. Kroftová, M. Čacká, J. Dobiášovský, P. Tejml, P. Koťátková

Lenka Poláková Kadeřábková – tajemnice ÚOK CHMH

Program:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

  3. Rozdělení funkcí v rámci ÚOK

  4. Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat

  5. Usnesení

  6. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (5/0/0)

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Andrea Kroftová a ověřovatelem všichni přítomní (5/0/0)

Ad 3) Rozdělení funkcí v rámci ÚOK CHMH

Mgr. Bc. Andrea Kroftová – předsedkyně ÚOK CHMH a zástupce odbornosti morčat
Ing. Jiří Dobiášovský – místopředseda ÚOK CHMH, admin rodent.cz,
Ing. Petr Tejml, Ph.D. – člen ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů morčat
Ing. Markéta Čacká – členka ÚOK CHMH a předseda sboru posuzovatelů potkanů
Petra Koťátková – členka ÚOK CHMH a zástupce odbornosti potkanů

Ad 4) Přijímací zkoušky pro adepty na posuzovatele morčat, závěrečné zkoušky pro posuzovatele morčat

za ÚOK se zkoušek účastní Jiří Dobiášovský

Ad 5) Usnesení ÚOK CHMH

SCHVÁLILA

rozdělení funkcí v rámci ÚOK CHMH

POVĚŘILA

J. Dobiášovského za ÚOK CHMH účastí na přijímacích zkouškách pro adepty na posuzovatele morčat a závěrečných zkouškách pro posuzovatele morčat

Ad 6) Závěr

V 14:30 předsedkyně ÚOK CHMH schůzi ukončila.
Zapsala: Andrea Kroftová
Kontrola zápisu: všichni přítomní