Zápis z jednání KK ÚOK květen 2018

Info-2018

 

Zápis z jednání KK ÚOK morčat a jiných drobných hlodavců ze dne 20. 5. 2018

Jednání svolala a jednání předsedala: B. Belešová

Datum a adresa konání: 20. 5. 2018, 14:00 Český svaz chovatelů, Maškova 3, Praha 8 - Kobylisy

Přítomni ÚOK CHMH: B. Belešová, L. Kovářová

Host: R. Machová

Lenka Poláková Kadeřábková - tajemnice ÚOK CHMH


Program:

  1. Zahájení, schválení programu

  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

  3. Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK

  4. Usnesení

  5. Závěr

Ad 1) Zahájení, schválení programu

Schválení programu (2/0/0).

Ad 2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou zvolena Barbora Belešová a ověřovatelem všichni přítomní (2/0/0).

Ad 3) Rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK CHMH

Ing. Barbora Belešová – předsedkyně KK ÚOK CHMH
Mgr. Lenka Kovářová, DiS – členka KK ÚOK CHMH

Zvolené členky kontrolní komise kooptovaly Radku Machovou jako třetí členku kontrolní komise do dalších voleb.
Bc. Radka Machová – kooptovaný člen KK ÚOK CHMH do dalších voleb

Ad 4) Usnesení KK ÚOK CHMH

SCHVÁLILA rozdělení funkcí v rámci KK ÚOK CHMH.

Ad 5) Závěr

V 14:30 předsedkyně KK ÚOK CHMH schůzi ukončila.
Zapsala: Barbora Belešová
Kontrola zápisu: všichni přítomní