Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů v roce 2017

Info-2017

 

Přijímací řízení na adepty na posuzovatele potkanů  v roce 2017

**Termín a místo konání: 25. 3. 2017 Rychnov nad Kněžnou (při výstavě potkanů a morčat)
Uzávěrka přihlášek: 11. 3. 2017

Zájemce o adeptství musí splňovat tyto podmínky:
• řádný člen ČSCH minimálně 5 let
• aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy
• schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi)
• včasné podání přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku
• pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let
• Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení písemného testu.
**Okruhy písemného testu:

• anatomie a etologie potkanů
• péče o potkany a jejich welfare
• chov potkanů, pravidla chovu, základy genetiky
• orientace ve Standardu zbarvení a variet potkanů

Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč a musí být uhrazen do 11.3.2017.
Číslo bankovního účtu: 2301081632/2010
Variabilní symbol: 253 + číslo členského průkazu
Do zprávy pro příjemce uveďte: zkoušky adept 2017 + příjmení

Vyplněnou, podepsanou a naskenovanou přihlášku zašlete do termínu uzávěrky na adresu: utahraptor@seznam.cz