Pozvánka na ústřední konferenci chovatelské sekce 21.1.2017

Info-2017

 

Ústřední konference chovatelské sekce.

Pozvánka na ústřední konferenci chovatelské sekce delegátů odbornosti chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců (jeden delegát na každých započatých 30 členů v organizaci), která se koná v sobotu dne 21.ledna 2017 ve velké zasedací místnosti Sekretariátu ÚV ČSCH, Maškova 3, Praha 8-Kobylisy. Začátek jednání je v 12:00 hodin.
(Prezence je od 10:45 – 10:55.00 hod.)

Program:

 1. Zahájení, schválení programu.
 2. Volba pracovních komisí – mandátové a návrhové.
 3. Kontrola usnesení z minulé konference.
 4. Zpráva o činnosti ÚOK.
 5. Zpráva o činnosti sboru posuzovatelů.
 6. Zpráva revizní komise odbornosti.
 7. Informace stálého delegáta ČSCH v EE (v sekci morčat a jiných drobných hlodavců).
 8. Diskuse.
 9. Usnesení.
 10. Diskuse.
 11. Závěr.

Účastníkům jednání nebude proplaceno cestovné - náklady na cestu hradí po dohodě vysílající organizace.
Účastníkům jednání bude poskytnuto občerstvení.
Konference se zúčastní zvolení delegáti OO ČSCH, specializovaných ZO morčat a jiných drobných hlodavců, členové ÚOK a KK ÚOK CHMH.
Předpokládaný konec konference je ve 13:30 hodin.

Dopravní spojení: metrem - trasa C – do stanice „Kobylisy“, odtud pak tramvají na konečnou stanici „Vozovna Kobylisy“. Maškova ulice vede kolem prodejny Penny Market, budova ČSCH je na konci ulice vlevo - za Vozovnou Kobylisy.

Svoji účast, prosím, potvrďte do 13. ledna 2017. (Delegátům OO ČSCH a specializovaným ZO, kteří nepotvrdí svoji účast, nebude zajištěno občerstvení).

S chovatelským pozdravem

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, v.r.
předseda ÚOK chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců

Vyřizuje – Tereza Čulíková hlodavci@cschdz.eu