Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů

Info-2017

 

Informace pro zájemce o adeptství a posuzovatelství potkanů

Adeptem na posuzovatele potkanů se může stát každý, kdo splní tyto podmínky:

  • řádný člen ČSCH minimálně 5 let

  • aktivní účast na výstavách s vlastními odchovy

  • schopnost bezproblémově manipulovat s potkany (samci i samicemi)

  • pro podání žádosti je nutný minimální dosažený věk 16 let

  • řádné vyplnění přihlášky adepta a uhrazení přihlašovacího poplatku (500 Kč)

Adepti jsou přijímáni po úspěšném složení přijímacího testu, který bývá písemný. Adeptství trvá minimálně 3 roky a adept musí v průběhu té doby splnit následující:

  • aktivně se účastnit alespoň 50 % výstav potkanů pořádaných ČSCH

  • absolvovat povinně zapisování u posuzování alespoň na 10 výstavách pořádaných ČSCH a získat tak doporučení od daného posuzovatele

  • zúčastnit se všech školení vypsaných pro adepty (jsou povinná)

  • každý rok musí řádně uhradit poplatky spojené s adeptstvím (500 Kč)

Ke zkoušce na posuzovatele se může adept přihlásit pouze, pokud má výše uvedené splněno, a sbor posuzovatelů potkanů nemá vážně námitky pro připuštění adepta ke zkoušce. Posuzovatelská zkouška se skládá z písemné části zaměřené na teorii a z praktické části. Praktická část se sestává ze samostatného posouzení několika potkanů pod dohledem zkoušejícího posuzovatele.