EE - Zápis sekce morčat EGER 26.5.2017

Info-2017

 

Přítomni:
Evelyne van Vliet (GB), Lena Tysk (S), Markus Durrer (CH), Christina Vildershøj (DK),
Christian Plaickner (A), Andrea Kroftová (CZ), Eva Bednárová (SK)

1. Zahájení:
Evelyne přivítala všechny přítomné (přítomní jsou zástupci 7 členských zemí) a v úvodu mimo jiné uvedla, že chce do programu přidat bod - diskusi o plemeni skinny. Tento bod přidán jako č.11.

2. Kontrola přítomnosti:
Sandra VandenBussche (B) a Melanie Polinelli (CH) se omluvily. Markus Durrer (CH) zastupuje Melanii a Andrea Kroftová (CZ) zastupuje Petra Tejmla, který měl nehodu. Evelyne zakoupila pohlednici a poprosila všechny přítomné o pozdrav a přání brzkého uzdravení pro Petra. Neúčast Jana Schopa (NL) je nepřijatelná, zejména proto, že je sekretářem ESKC, také přislíbil Melanii pořídit zápis sekce místo ní. V nastalé situaci Evelyn nejen předsedá sekci, ale je nucena pořídit i zápis. Žádné další omluvenky z členských zemí již hlášeny nebyly.

3. Zápis ze schůzky sekce 6.5.2016 ve Vídni (A)
Zápis byl odsouhlasen a Melanii vyjádřeno poděkování za její práci.

Připomínky Evelyne:
Vyzvala delegáty, aby vytvořili krátký report s fotografiemi alespoň z jedné výstavy ve své zemi a zaslali Evelyne pro zveřejnění na stránkách EE. Bohužel, za uplynulý rok jí nic nedorazilo.

Sekce (Melanie) dostala za úkol poslat na EE-prezidium dopis, zda je možné použít pravidla ze speciálních evropských výstav a aplikovat je na evropské výstavy. Dnes si to tedy projde sekce společně.

Schůzku právě navštívil Willy Littau, takže je možnost toto hned projednat ve spojitosti s nadcházející výstavou v Herningu. Willy rozdal prospekty k plánovanému zasedání 2018 v Koldingu a k nadcházející Evropské výstavě v Herningu. Výše zmiňovaný dopis se nemusí zasílat, protože Willy garantoval, že přání je v jeho silách splnit. Dopis EE-prezidiu viz. výše odpadá. Flexibilita s posuzovateli bude taktéž garantovaná. Christian Plaickner víceméně přislíbil na Wels 2017 totéž. Posuzovatelé pro Herning 2018 budou zvoleni na dalším zasedání. Na nominace posuzovatelů pro speciální a evropské výstavy budou vypracovány pravidla. Pravděpodobně na příštím školení posuzovatelů.

Petr, Jan a Lena měli do 1.9.2016 sestavit plán pro organizaci EE-seminářů pro posuzovatele a rozeslat ho delegátům . Cílem bylo zajistit Melanii veškeré informace do 1.10. Splněno. Lena ho zařídila v průběhu tří týdnů. Stejně to však ještě projde a opakovaně zašle všem delegátům.

**4. Korespondence:
**Belgie: Email od Andyho Verelsta s návrhem na přijetí Sandry VandenBussche do ESKC. Splněno, Evelyne o tom bude Sandru informovat.

Rusko: Email, že se Tatjana Ostashevich vzdala své funkce a nabídla ji Diane Atrakhimovich. Napříště se tedy stává delgátem Diana a bude také platit členské příspěvky.
Peníze na příspěvky za Rusko (roky 2016 a 2017) má u sebe Andrea Kroftová a bude je hradit.

Skiny diskuse - téma 11

**5. Zpráva ze zasedání prezídia 4.2.2017 a 25.5.2017
**4.2.2017 Tohoto zasedání se Evelyne nemohla z rodinných důvodů zúčastnit, poskytla však informace ze zápisu.
25.5.2017 Na tomto zasedání Evelyne byla přítomna a může poskytnout všechny důležité informace.

*V tomto okamžiku byla schůzka přerušena návštěvou Giona Grosse a Esther. Poděkovali delegátům za jejich práci v rámci EE i v národních sdruženích. Gion poprosil všechny přítomné, aby všechny informace doma předali dále. Lena využila Gionovy návštěvy k otevření tématu skinny. Gion odpověděl, že je legitimní napsat k tomuto tématu dopis. Přítomným připomněl také elektronickou registraci. Velkým plusem je, že všechny členské země sekce morčat jsou již registrované. Nyní se již budou zaznamenávat pouze změny.

*

Ursu Freiburghausovi se podařilo v Mannheimu podepsat smlouvu s firmou Mifuma. Jde o pětiletou smlouvu na 8000€ ročně, tedy 40.000€. Tímto se mu podařilo vyrovnat finanční ztrátu mezi EE výstavou v Lipsku a ve Welsu. Zároveň provedl revizi smluv a vytvořil následující strukturu: Hlavní sponzor – čím vyšší příspěvek , tím lepší
zlatý sponzor 3000€
stříbrný sponzor 2000€
bronzový sponzor 1000€
Hlavním sponzorem je nyní Mifuma – což vylučuje ostatní výrobce krmiv – avšak je tu stále prostor pro výrobce kroužků, chemické nebo lékárenské podniky, nebo kohokoliv s produkty pro chovatele.
Kdo by mohl pomoci s nějakou firmou, ať se spojí s Ursem. Lena má nakontaktovanou nějakou firmu ve Švédsku, ale bohužel se zatím několikrát marně pokoušela s Ursem spojit.

6. Program generálního zasedání 27.5.2017
Proběhne volba prezidenta a pokladníka.

7. Zpráva ze zasedání ESKC (standardové komise) 25.5.2017
7A. Evropský standard
7B. Novopřijatá plemena a barvy v členských zemích
Evelyne informovala delegáty o zasedaní ESKC. EE standard byl aktualizován a jeho anglická verze bude brzy vydaná. Rakousko pracuje na překladu do němčiny. Dlouho se probíral způsob zpoplatnění, nakonec rozhodnuto, že bude zveřejněn bezplatně na stránkách EE. Do standardu bude přidáno datum platnosti. Fotografie bude obsahovat v případě, že budou dodány rychle. Kolegové ze Švédska nabídli své fotky. Možná by mohli být do příštího roku zveřejněny na stránkách EE fotografie plemen z každé členské země. Kresba dapple byla oficiálně přijatá a Petr ji zapracuje do EE standardu.

8. Zpráva ze školení posuzovatelů v Sins (CH) 17-19.3.2017
Velmi úspěšný seminář s 33 zúčastněnými posuzovateli z 12 zemí. Byly předneseny tři fantastické prezentace - posuzování podle bodů a kresby dalmatin a šiml. Všechny prezentace podnítily diskuse s velmi hodnotnými závěry a poznáními.
Po každé prezentaci byla posouzena 4 morčata dané kresby a všechna hodnocení byla zanesena do počítače a porovnaná. Všechny velké bodové rozdíly byly znovu probrané. Hodnocení posuzovatelů byla oproti loňsku jednotnější, kvalita prezentovaných zvířat bohužel horší. Velký dík patří Melanii, která seminář organizovala prakticky sama.

Poznámka Leny: Našli sme správnu formu seminářů, musíme však mít k dispozici pro posuzovatele více morčat, tak aby jednotlivá morčata nemusela projít mnoha rukama, vhodné by bylo mít k dispozici i různě kvalitní zvířata, hlavně však musí být zdravá.

9. Projednání školení posuzovatelů pro roky 20018, 2019 a 2020
16. - 18. 3. 2018 bude školení v Dánsku. Zaměřené bude na barvy krémová, ice cream, buff, šafránová a kalifornskou kresbu. Christina představila dvě možnosti místa konání. Delegáti upřednostnili Albertslund před Koldingem hlavně z finančních důvodů. Švédsko a DMF pomohou se zvířaty. Helle Nahmensen si připraví prezentaci o krémových a ice cream. Lena požádá Christiana Kocha o prezentaci kalifornské kresby. Zatím není nikdo na prezentaci buff a šafrán. 15. - 17.3. 2019 Evelyne se zeptala Evy Bednářové (SK) na možnost organizování 11. školení posuzovatelů na Slovensku. Zatím není nic konkrétního, ale Eva se uvolila školení na Slovensku zorganizovat a příští rok nám předloží bližší informace. Možná plemena: skinny a zlatá tmavooká (oranžová) a červenooká.

10. Školení posuzovatelů
Nemáme žádné zprávy z Itálie. Česká republika nadále spolupracuje se Slovenskem.

11. Návrhy
Návrh RÖK na sloučení BSES 16. -17. 12. 2017 s rakouskou národní výstavou. Na podzim 2016 Gion Gross sloučení výstav povolil.
Návrh Belgie zvolit Sandru do ESKC (e-mail 20.11.2016) byl přijat.
Návrh na sepsání dopisu ohledně skinny. Dopis byl sepsaný všemi delegáty, bude přeložen do němčiny a co nejrychleji zaslán EE prezidentovi. V mezidobí bude skinny podle EE pravidel přijat do standardu.

12. Přijetí nových členů
Žádní.

13. Informace k 29. Evropské výstavě v prosinci 2018 v Herningu, Dánsko
Uzávěrka přihlášek 28.8.2018, ptáci 28.9.2018.
Willy zařídil, že výstava nebude zrušena z karanténních důvodů, i když se v době konání výstavy najde nějaký volně žijící pták s nákazou. Christina doufá, že bude možné vystavit i plemeno skinny a pet morčata (morčecí „mazlíčky“) nebo různé produkty pro morčata pro přilákání co největšího a nejpestřejšího publika. 9.-11.11.2018 proběhne také evropská výstava křečků.

14. Diskuse o BSES v Kodani v listopadu 2016
Velmi pěkná výstava ve skandinávském stylu v krásném prostředí, vydařený chovatelský večer, hodně cen, pohárů, kokard a dárkových balíčků. Katalog byl k dispozici během několika hodin. Byl vypracován speciální program pro zpracování přihlášek a administrativu. Všechny (malé) problémy byly vyřešeny za pochodu. Může se směle vykročit vstříc EE výstavě v Herningu. Výstavy se zúčastnilo 10 zemí. Neúčastnilo se Německo, Švýcarsko a Rakousko (pozn. organizátor BSES v roce 2017!!). Velké poděkování patří DMK a celému organizačnímu týmu.

15. Informace k BSES ve Welsu v prosinci 2017
Christian poskytl následující informace:
Výstava bude přístupná veřejnosti 16. -17.12.2017. Zvířata musí být zaklecována 12.12.2017. Posuzování bude probíhat 13. -14.12.2017 . Zvířata bude možné vyzvedávat z klecí v neděli 17.12. od 14:00 hod.
Přihlašování morčat na výstavu bude online.
Výstava proběhne společně s výstavou činčil a 5. BSES holubů.
Přihlašovací formuláře si bude možno stáhnout. Christian doufá v účast cca 300 morčat.
Morčata budou umístěna společně s holuby v hale při teplotě cca 15°C.
Posuzovatelé: Andrea Kroftová (CZ), Emmerich Ruess (A), Melanie Polinelli (CH).

16. Diskuse o BSES 2019 a 2020
Česká republika nabídla zorganizovat BSES v srpnu 2019, pravděpodobně společně s COA.

17. Informace k pracovní skupině „Internet“
Vše připravuje Evelyne sama a opakovaně prosí o reporty a fotky z národních výstav. Protože zatím žádné zprávy neobdržela, vložila na net svoje fotky a zprávy z BSES a školení posuzovatelů.

18. Nemoci
DK, S, SK, CZ, CH nehlásí nic mimořádného. Rakousko má problémy s určitým druhem plísně.

Poznámka Leny: k dispozici máme množství účinných léků, stejně jako produktů na dezinfekci prostředí.
Poznámka Christiny: měli bychom se mít na pozoru i před chlamydiemi

19. Dotazy, připomínky, podněty, přání aj.
Christian se omluvil za neúčast Rakouska na BSES v Dánsku 2016 i za svou osobní neúčast na této výstavě.

Zasedání bylo ukončeno v 15:20 hod
Andrea Kroftová