Zápis ze schůze ÚOK CHMH 6. 2. 2016

Info-2016

 

Datum konání: 06. 02. 2016

Místo konání: Praha, Maškova

Přítomní členové ÚOK CHMH: Andrea Kroftová, Denisa Vítková, Petr Tejml, Ondřej Výšek, Jiří Dobiášovský

Za revizní komisi: Radka Machová

ÚOK CHMH bere na vědomí
- zprávu revizní komise o provedené revizi účetnictví roku 2015

 • zprávu předsedy sboru posuzovatelů morčat o stavu přípravy adeptů na posuzovatele
 • zprávu předsedy sboru posuzovatelů morčat o dění v EE a přípravě evropských posuzovatelek z ĆR
 • ukončení adeptství na posuzovatele morčat Ivany Dobiášovské a ukončení činnosti posuzovatelky Petry Mydlářové, obou na na vlastní žádost.
 • zprávu z plemenné knihy morčat o registraci 1500 zvířat v roce 2015
 • zprávu z plemenné knihy potkanů o registraci 300 zvířat v roce 2015

1. ÚOK CHMH schvaluje:

 • poplatky za registrace zvířat od 1.1.2017 – morčata 30,- Kč, potkani 30,-/90,-/110,- Kč
 • termíny školení adeptů na posuzovatele (9.4.2016, 10.4.2016, 11.8.2016)
 • termín přijímací zkoušky na adepta na posuzovatele morčat – 12.8.2016
 • termín závěrečné zkoušky na posuzovatele morčat – 12.8.2016
 • přijímací zkoušky na adepty na posuzovatele potkanů se v roce 2016 konat nebudou
 • odměnu školiteli 500,- Kč včetně DPH + cestovní náklady na výše uvedená školení

- dosud neproplacení odměny školitelům za rok 2014, 2015 ve výši 500,- Kč včetně DPH + cestovní náklady za provedená školení

 • odměnu členovi zkušební komise 500,- Kč včetně DPH + cestovní náklady na výše uvedené zkoušky.
 • vyhlášení výsledků soutěže chovatelských stanic na výstavě FOR PETS 2016, odpoledne 10.4.2016
 • termín další schůze ÚOK. Bude 12.8.2016 v 18:00 v Toulcově Dvoře v Praze
  - výši poplatků pro rok 2016 takto:
  Vystavení certifikátu CHS 100,- Kč
  Vystavení certifikátu soutěže Morče Šampion ČR 100,- Kč
  Registrace morčete / potkana 30,- Kč
  Změna názvu CHS 1000,- Kč
  Vydání duplikátu PP při registraci 70,- Kč
  Roční účast adepta na posuzovatele na školeních 500,- Kč
  Zkouška přijímací, závěrečná – na posuzovatele 500,- Kč
  Roční poplatek posuzovatele do vzdělávacího fondu 500,- Kč
 • Standardy morčat a potkanů verze k 1.1.2016
 • zprávu o hospodaření ÚOK CHMH za rok 2015
 • rozpočet ÚOK CHMH na rok 2016
 • nový způsob zápisu do plemenné knihy morčat (registrační číslo, plemeno, jméno morčete, soubor ve formátu PDF údaji z PP (obě strany) od 01.01.2016
 • účast 3 posuzovatelů morčat na školení EE ve Švédsku, dle předloženého návrhu s financováním z rozpočtu ÚOK CHMH na rok 2016

2. ÚOK CHMH pověřuje:

 • Ondřeje Výška, Jiřího Dobiášovského, Markétu Čackou, Věrku Kabrdovou - zastupováním odbornosti morčat a drobných hlodavců na všech valných hromadách ČSCH v roce 2016.
 • Michaelou Králíčkovou - zpracováním soutěže Morče šampion ČR.

- O. Výška ke zveřejnění informací o podmínkách účasti na přijímacích zkouškách a závěrečných zkouškách na posuzovatele morčat do 30.6.2016 na www.rodent.cz, podklady dodá P. Tejml.

 • P. Tejmla projednáním účasti P. Supuky na závěrečných zkouškách adeptů na posuzovatele morčat.
  -O. Výška úkolem zveřejnit informaci o uzávěrce soutěže CHS a nutnosti odeslat čekatelské karty do konce února 2016 ke zpracováni. Vyhlášení výsledků soutěže chovatelských stanic proběhne na výstavě FOR PETS 2016, odpoledne 10.4.2016
 • O. Výška zveřejnit aktuální platný formulář „Účtenka za posuzování“ na www.rodent.cz, podklady dodá A. Kroftová
 • O. Výška zveřejnit na www.rodent.cz Standardy morčat a potkanů verze k 1.1.2016. Podklady dodá A. Kroftová a M. Čacká

- O. Výška revizí e-mailové skupiny uok@rodent.cz

 • A. Kroftovou zajištěním vyplacení příspěvku za reprezentaci odbornosti morčat na EE výstavě v Métách

V Praze 6.2.2016 zapsal Jiří Dobiášovský