Zápis z jednání ÚOK v srpnu 2016

Info-2016

 

Zápis z jednání UOK ze dne 11.8.2016
UOK jmenovala zkušební komisi pro příjímací zkoušky na adepty a pro závěrečné zkoušky adeptů na posuzovatele.

Zápis zkušební komise ze dne  12.8.2016
Dne 12.8.2016 proběhla  přijímací zkouška  adeptů na posuzovatele morčat.  Dostavili se 3 žadatelé o adeptství na posuzovatele. Podmínky splnili  dva uchazeči – Eliška Poláčková  a Jiří Kytner. Zkušební komise navrhuje jejich přijetí jako adepta na posuzovatele morčat.
Dne 12.8.2016 proběhla  závěrečná posuzovatelská zkouška. Přihlásili se 3 adepti na posuzovatele morčat ke složení závěrečné posuzovatelské zkoušky. Zkoušku úspěšně splnily – Nikola Moser a ze Slovenska Eva Bednárová. Zkušební komise navrhuje jejich jmenování posuzovatelem morčat.

Zápis z jednání ÚOK ve dne  12.8.2016
ÚOK bere na vědomí zápis zkušební komise a schvaluje nové adepty na posuzovatele  - Eliška Poláčková  a Jiří Kytner a jmenuje nové posuzovatele morčat - Nikola Moser a Eva Bednárová.
ÚOK schvaluje výrobu CAC razítek pro všechny posuzovatele. Náklady budou hrazeny z rozpočtu ÚOK. Razítka budou platná od roku 2017  a nahradí stávající  papírové karty. Forma razítka  - CAC, jméno posuzovatele, červená barva. Zajistí Petr Tejml. Do 31.12.2016 bude zveřejněn prováděcí předpis, jak postupovat při žádosti o šampionáty.
ÚOK ukládá Ondřejovi Výškovi Úpravu posuzovacího lístku – přidání jména + chs zvířete.
ÚOK schvaluje vzor a výrobu posuzovatelských průkazů dle návrhu. Zajistí Ondřej Výšek.
Projednání žádosti SZCH, UOKK. ÚOK CHMH tuto žádost zamítá a navrhuje vykonání řádné přijímací zkoušky pro adepty.
ÚOK souhlasí s přiznáváním Visegradskeho sampionatu.