Přijímací řízení pro adepty na posuzovatele morčat 2016

Info-2016

 

Termín, místo konání: 12. 8. 2016, 17. speciální výstava morčat – Praha - Toulcův Dvůr

Program: 10,00- teoretická písemná zkouška a pro úspěšné následně praktická část zkoušky

Požadované znalosti: základy genetiky, biologické základy chovu morčat, veterinární prevence, znalost českého standardu morčat aktuální verze, registrační řády morčat

Uzávěrka přihlášek: 1. 8. 2016

Přijímací řízení je v souladu s posuzovatelským řádem ČSCH

Zájemce o adeptství musí splnit podmínky:

- nejméně 5 let členem ČSCH

- odeslání kompletní přihlášky v termínu

- uhrazení poplatku za přijímací řízení

Cena přijímacího řízení je 500 Kč, které je třeba uhradit do 1. 8. 2016

Číslo účtu: 135300369/0800

v.s.: 777 + číslo členského průkazu

Zpráva pro příjemce: zkoušky adept 2016 + jméno a příjmení

Vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky zašlete do termínu uzávěrky na: ptejml@seznam.cz

Přihláška ke stažení:

prihlaska_adept_2016.doc