Zápis ze zasedání sekce morčat EE, Francie 15. 5. 2015

Info-2015

 

Na letošní zasedání ve francouzském městě Metz se sjeli delegáti z těchto členských zemí: Belgie, ČR, Dánska, Francie, Holandska, Rakouska, Švédska, Švýcarska a z Velké Británie. Nově bylo přijato do sekce morčat San Marino. Na začátku jednání byl schválen zápis z loňského zasedání v Bosně a Hercegovině a prezidentka sekce Evelyne van Vliet přednesla zprávu z generálního zasedání z února 2015.

Zprávu ze standardové komise z 14. 5. 2015 přednesl Petr Tejml, který byl po odstoupení Christiana Kocha zvolen jejím prezidentem. Jako nový člen komise byl nominován Christian Plaickner z Rakouska a ještě bude zaslána nominace z Německa. Nové volby proběhnou v roce 2016. Standardová komise pokračovala na aktualizaci standardu, byla přidána kalifornská kresba a barva blue. Komise hovořila o školení adeptů v jednotlivých zemích a navrhla seznam posuzovatelů na EV v Metz.

Eddy Mayer (F) podal informace k chystané výstavě v Metz a zhodnotil školení posuzovatelů morčat v březnu ve Francii, kterého se zúčastnil 31 posuzovatel z deseti zemí. Tématem byla jednobarevná morčata tmavé řady. Příští školení se uskuteční ve Švédsku ve dnech 11. - 13. 3. 2016 a bude se týkat švédského plemene Lunkarya a dále kresby magpie a želvovinové s bílou. V roce 2017 bude školení ve Švýcarsku, v roce 2018 v Dánsku.

Speciální EV morčat se v roce 2016 bude konat v Dánsku, neboť Slovensko stáhlo svou nabídku na pořádání výstavy. Předběžné konání výstavy je plánováno na listopad. Na pořádání výstavy v roce 2017 je vedeno jednání s ČR a Belgií.

Za závěr zasedání se hovořilo o chlamydiové infekci, která postihla řadu chovů v Holandsku. Z těchto důvodů budou na EV zvýšena preventivní hygienická opatření.

Petr Tejml