Zápis z jednání aktivu ÚOK CHMH 31.1.2015

Info-2015

 

Datum konání: 31.1.2015, ČSCH Maškova

Přítomni: A. Kroftová, P. Tejml, J. Dobiášovský, A. Raušová, D. Vítková, O. Výšek, L. Smejkal, M. Králíčková, R. Machová

Aktiv CHMH bere na vědomí:

- Zprávu UOK

- Zprávu revizní komise UOK za r 2013

- Zprávu stálého delegáta EE - zpráva zveřejňována v Chovateli a na Rodent.cz průběžně.

Diskuze

- Zapracování správného pojmenování barev do nového standardu morčat

- Hmotný majetek - inventarizační komise, inventarizace byla provedena na podzim v RnK

- Kontrola majetku v Lysé nebyla, ČSCH při výstavách holubů apod. neustále dochází k záměnám

- Rozměry posuzovacích lístků - je možné upravit velikost posuzovacích lístků, v případě že obsahují všechny náležitosti

- Doporučení o množství zadávaných cen na výstavách - doplnit informace do informací pro pořadatele výstav.

- Doplnění informací o potřebě vet. Potvrzení na výstavách - dle legislativy dostačuje čestné prohlášení vystavovatele.

Ukládá:

- Získání informací z inventarizační komise ČSCH s ohledem na informaci na VH o ztrátě klecí

- UV:

o Získat finanční podporu ze získaných peněz za značku Zverimex, jelikož někteří sponzoři odmítli další sponzoring na základě jednání UV.

- Zpracovat připomínky k novým stanovám ve spolupráci s jednotlivými okresy, kde jsou evidovány drobní hlodavci - nejpozději do 15.4.2015, na email uok@rodent.cz

Ukončeno 13:14